ลุงป้อม ลุยเพชรบูรณ์ ติดตามงาน ช่วยเหลือ ปชช.ทุกมิติ พร้อมร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ปี 2565

ลุงป้อม ลุยเพชรบูรณ์ ติดตามงาน ช่วยเหลือ ปชช.ทุกมิติ พร้อมร่วม พิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565

 

วันที่ 25 ก.ย. 65  เวลา 11.20 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการพร้อมมอยนโยบายในการขับเคลื่อนบริหารราชการให้กับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุเมธธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย

โดยก่อนการประชุม ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และ อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 294,623 ราย เป้าหมายในปี 2565 คาดจะมีผู้ลงทะเบียน 300,000 ราย และได้ดำเนินการเชิงรุกเปิดจุดลงทะเบียนทั่วจังหวัดมียอดลงทะเบียนสะสมตั้งแต่วันที่ 5 -23 กันยายน 2565 ทั้งสิ้น 177,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.38 เทียบกับจำนวนผู้ที่เคยมีบัตร

จากนั้น พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิการ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ-ผู้บ่มอิสระ ฤดูกาลผลิต 2562-2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ฤดูการผลิต 2564-2565 การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาอุทกภัย ที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

พลเอกประวิตร ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญในระดับพื้นที่ และในช่วงสถานการณ์อุทกภัยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทันท่วงที สำหรับปัญหาต่างๆที่จังหวัดขอสนับสนุนจากรัฐบาล จะให้กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ นำไปดำเนินอย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565 โดยมี  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษฐานบนเรือ จากวัดไตรภูมิมายังแม่น้ำป่าสัก และแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องไปตามสายน้ำ ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดมานาน และเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุข ความสงบร่มเย็นมาสู่เมือง ส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง