ภท.ลุกกลางสภา เหน็บบางพรรค อ้างผลงาน ตอนยางราคาสูง ทีเหลือ 3 โลร้อย เงียบกริบ

“ส.ส.ภูมิใจไทย” อัด นโยบายราคายาง ใช้เงิน 2 แสนล้านไม่ยั่งยืน จี้ “กษ.-พณ.” แก้ปัญหาทั้งระบบ เหน็บบางพรรคชอบอวดผลงานตอนราคายางสูง แต่ไม่รับผิดเมื่อราคายางตก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) หารือ ว่า รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาราคายาง มา 3 ปีครึ่ง โดยใช้เงินอัดฉีดนโยบายราคายางไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แต่แก้ไขไม่ตรงจุด ไม่ยั่งยืน เพราะตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนยางทุกไตรมาส เรื่องราคายางตกต่ำ ซึ่งปัจจุบันราคายางพาราดีอาร์ซี 30% ราคากิโลกรัมละ 43 บาท

นายณัฏฐ์ชนนกล่าวต่อว่า ดังนั้น รัฐบาลต้องออกนโยบายที่ยั่งยืน และกระทรวงพาณิชย์ต้องเปิดตลาดใหม่ ทำหน้าที่เซลส์แมนขายยาง ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ จนถึงการส่งออก อย่าโทษการยางแห่งประเทศไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจตัวเล็ก และทำงานประจำ ไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายแก้ปัญหาราคายางทั้งระบบ

“การแก้ปัญหาราคายางอย่าใช้แค่ยาพาราเซตามอล เพราะแก้ไม่ตรงจุดแค่บรรเทาอาการ แก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ ตอนราคายางพาราขยับไปกิโลกรัมละ 60-70 บาท ทุกพรรคต่างแสดงว่าเป็นฝีมือของพรรคตนเอง ตอนนี้ราคายางตก 3 โล 100 ทุกพรรคเงียบ แล้วไปโทษพรรคการเมืองอื่น นักการเมืองต้องรับผิด รับชอบไปพร้อมกัน แล้วออกมาช่วยเหลือชาวสวนยาง” นายณัฏฐ์ชนนกล่าว