ไทยสร้างไทย ผิดหวังรัฐจัดสรรงบค่าอาหารกลางเด็ก21บาท/คน/มื้อ น้อยกว่าส.ส. 41เท่า!

นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อกรณีที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนแค่ 21 บาท/คน/มื้อ ซึ่งน้อยกว่าค่าอาหารของ ส.ส. ถึง 41 เท่า ทั้งที่เด็กควรได้รับสารอาหารครบถ้วนและการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ แต่บางโรงเรียนกลับขาดแคลนงบประมาณทำให้ครูต้องทำอาหารกลางวันไปสอนหนังสือไป พร้อมชวนให้จับตาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในสัปดาห์หน้า โดยมีข้อความดังนี้

“ผมอ่านข่าว “คุณครูสุดน่ารัก เมื่อโรงเรียนไม่มีงบแม่ครัว คุณครูเลยทำอาหารให้โรงเรียนซะเลย”
หลายคนอาจจะมองว่าน่ารัก แต่ผมรู้สึกหดหู่ใจที่รัฐไม่ได้ใช้งบประมาณที่มีไปลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติ เด็กต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องได้เรียนอย่างเต็มที่ครับ

ส.ส.สุรชาติ เทียนทอง เคยอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในสภาวาระ 1 ว่า หน่วยงานรัฐสภาตั้งงบประมาณ ค่าอาหารสำหรับ ส.ส. ในการประชุมสภาคือ 861 บาท/คน/มื้อ ขณะที่ ส.ว. 582 บาท/คน/มื้อ แต่งบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพียงแค่ 21 บาทต่อคน ผ่านงบประมาณอุดหนุน อปท. และงบประมาณสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคืองบอาหารกลางวันเด็ก
ค่าอาหารกลางวันในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับคนละ 20 บาท/คน/วัน และปี 2564 เพิ่มมา 1 บาท

ปัจจุบันระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียน 49,861 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน 5,894,420 คน งบประมาณทั้งสิ้น 25,436,304,000 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนเอกชนอีก 1,874,382,800 บาท

ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเบิกจ่าย โดยคำนวณจากจำนวน ส.ส. เฉลี่ย 475 คน รวมเป็นเงิน 475,000 บาทต่อวัน หรือ 950,000 บาทต่อสัปดาห์ งบประมาณปี 2565 อยู่ที่ 87 ล้านบาท ส่วน ส.ว. ตั้งไว้ที่ 15 ล้านบาท

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 1 ท่านมีงบค่าอาหารหนึ่งมื้อสูงกว่าเด็กๆ ที่กำลังเติบโตเป็นอนาคตของชาติถึง 41 เท่าเชียวครับ นี่เหรอครับคือการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าและสมเหตุผล

#อภิปรายงบ #งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 #พรรคไทยสร้างไทย #สู้เพื่อคนตัวเล็ก”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0i1UysBVUXo7qGQ1A5vfLDP1QoyHza8xoKYFCu5kyq35To4t41Z5Z86SU9WVYBuYCl&id=100065086536759