วิเชียร ซัด ส.ส.-ส.ว. ผลาญงบประชุมกม.ลูกกว่า 500 ล้าน ชี้ถึงเวลาตั้งส.ส.ร. แก้รธน.

วิเชียร ชี้ ผู้มีอำนาจใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือ ซัดส.ส.-ส.ว. ผลาญงบประชุม สูญเปล่ากว่า 500 ล้าน ลั่น ถึงเวลาแก้ไขรธน. ตั้งส.ส.ร. คืนอำนาจประชาชน

 

วันที่ 11 ส.ค.2565 นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค และผอ.พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) กล่าวถึงกรณีสภาล่ม เนื่องจากมีส.ส.เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ไม่ครบองค์ประชุมว่า การแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องใช้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า วุฒิสภาจะคอยป้องกันการใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปแก้ไขกติกาต่างๆ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

แต่ผลร้าย กลายเป็นว่าผู้มีอำนาจสั่งผ่านวุฒิสภามาตัดสินสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยเปลี่ยนจากหาร 100 เป็นหาร 500 ถือว่าประหลาด และขัดหลักการตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปแล้ว โดยข้อสังเกตเรื่องนี้คือ ทั้ง ส.ส. และครม. รู้ดีว่าสูตรคำนวณต้องบัญญัติอย่างไร จึงเสนอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่ใช้สูตรหาร 100 ตามหลักการทั้ง 4 ฉบับ แต่ผู้มีอำนาจกลับใช้มติสภามาแก้ไขจนบิดเบี้ยวเป็นสูตรหาร 500 ซึ่งโชคดีที่ไปต่อไม่ได้และถึงจุดจบท่ามกลางความเสียหาย

นายวิเชียร กล่าวว่า เห็นว่า 1.สถาบันรัฐสภาถูกมองว่าไม่มีหลักการ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ นั่นย่อมเป็นการทำลายสถาบันรัฐสภาอันเป็นผู้แทนปวงชน คำถามคือ ใครทำจนสภาต้องทำลายตัวเองด้วยการไม่พิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน

2.สภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมาก ดังนั้น ค่าตอบแทน ค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมแล้วเดือนหนึ่งหลายร้อยล้านบาท โดยสภาใช้เวลาพิจารณาอย่างสูญเปล่าเป็นเวลา 180 วันหรือ 6 เดือน รวมมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท 3.ความเชื่อถือศรัทธาของผู้แทนปวงชน ถูกทำลายเสียหายจนประเมินค่าไม่ได้

“ถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อคืนอำนาจให้ผู้แทนปวงชนได้ทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง ในการดำเนินการ หรือการเลือกตั้งทั่วไป ต้องจัดให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาทำหน้าที่เขียนบทบัญญัติตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรคงไว้ซึ่งบทบัญญัติในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเป็นหลักการปกครอง และหมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความสงบเรียบร้อยในระบอบประชาธิปไตยของไทย” นายวิเชียร กล่าว