เปิดความเห็น กมธ.ร่างรธน.60 ชี้ ‘ประยุทธ์’ ต้องนับเวลานั่งนายกฯต่อจากสมัย คสช.ด้วย

เปิดความเห็น กมธ.ร่างรธน.60 ชี้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องนับเวลาดำรงตำแหน่งต่อจากการเป็นนายกฯสมัย คสช.ด้วย เมื่อปี 2557 ด้วย ทำให้ต้องครบ 8 ปีในวันที่ 24 ส.ค. 65

 

จากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น จนทำให้หลายฝ่ายวิพากย์วิจารณ์ว่า ควรจะนับตั้งแต่สมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีในยุค คสช.ด้วยหรือไม่ หรือนับตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 บังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับความเห็นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 500 ซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน โดยในการประชุมในวันนั้น นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า หากนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560  ประกาศใช้บังคับ เมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ควรนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย

ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ ให้ความเห็นในขณะนั้นว่า ตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา 264 นั้น แสดงให้เห็นว่า แม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนที่กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ก็สามารถรับรวมเวลาดังกล่าวรวมเข้าไปได้