แนวร่วม-สภานศ.มธ. ยันจัดม็อบ 10สิงหา ในกรอบกม. เรียกรวมพลสร้างประวัติศาสตร์ลานพญานาค

แนวร่วม-สภานศ.มธ. ยันจัดม็อบ 10 สิงหา ใต้กรอบกม. เรียกรวมพลสร้าง ปวศ. ‘ลานพญานาค’
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พรรคโดมปฏิวัติ, แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดงานแถลงข่าว ‘กิจกรรมชุมนุม 10 สิงหาคม 2565’ นำโดย นายศรัณย์ สัชชานนท์ รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัณย์เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ ความว่า พวกเราตัวแทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เรามาอยู่ที่นี่ในวันนี้เพราะมีจุดประสงค์เพื่อประกาศข้อความไปยังประชาชนทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้เวลา 17.00 น. เราขอนัดหมายทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ก้าวต่อไปของประชาธิปไตย ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จุดประสงค์ของเราคือ การระลึกถึงเจตนารมณ์ของ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ดำรงอยู่เคียงคู่กับจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา เพื่อย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนว่า ธรรมศาสตร์จะยังคงยืนหยัดเป็นหลักชัย เคียงข้างไปกับประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ไม่มีการโอนอ่อนและยอมจำนนแก่ความไม่ยุติธรรมและอุปสรรคใดๆ ที่มาขวางกั้น

ในวันนั้น เราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยสันติวิธี โดยที่ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ถึงแม้ว่าการแสดงออกในครั้งนี้จะถูกขัดขวางในทุกๆ กระบวนการจากทางมหาวิทยาลัย ที่มักจะสมาทานตนเองว่า เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ ก็ยืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทำอันขาดเขลาและหวาดกลัวต่ออำนาจที่ไม่ยุติธรรมในมหาวิทยาลัย โดยยืนยันที่จะดำเนินการจัดงานนี้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชน ที่ไม่ยอมศิโรราบให้เกิดการกดขี่ใดใด

นายศรัณย์กล่าวต่อไปว่า และเราขอยืนยันว่า การจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ผู้จัดได้คำนึงถึงเงื่อนไขและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะให้กิจกรรมเกิดขึ้น อย่างเป็นไปโดยชอบตามข้อกำหนดของกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ

“วันนี้เราขอให้คำมั่นอย่างซื่อตรงว่าๆ การกระทำทั้งปวงเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้คนมากหน้าหลายตาจะมาเดินกันถนนสายเดียวกัน เพื่อเป็นสักขีพยานและเป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ณ ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้

นายศรัณย์กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอฝาก 1 บทกลอน เพื่อนักศึกษาและประชาคมธรรมศาสตร์แ ละประชาชนทุกคน

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึงมาหาความหมาย
ดั้นด้นทุรนทุราย
ตะกายไขว่คว้าเสรี

ฉันจึงนัดพบเพื่อนใหม่
ร่วมเดิน ร่วมเป็นสักขี
ณ ลานมวลชนแห่งนี้
ด้วยรัก ด้วยมีอุดมการณ์

จากนั้น ตัวแทนนักศึกษาอีกราย อ่านแถลงการณ์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาใจความเดียวกัน