กพท.เข้มผู้โดยสารเข้าไทย ‘ทุกคน’ ต้องสวมแมสก์ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เริ่ม 1 ก.ค.นี้!!

กพท.ออกประกาศเข้ม! ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ ผู้โดยสารเดินทางเข้าไทยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในเครื่องบิน

 

วันที่ 27 มิถุนายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความเข้าใจและให้สายการบินปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศนักบิน หรือ NOTAM (โน-แทม) แจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางทางอากาศเข้ามายังประเทศไทย โดยยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด

สำหรับเอกสารหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้ยกยกเลิกการลุงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทย ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ โควิด-19 เพิ่มเติม แต่หากมีอาการป่วย แนะนำให้ตรวจ Rapid Antigen Test (PRO-ATK) ส่วนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบโดส จะต้องมีผลการตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อที่จะสามารถเข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน

ขณะที่สายการบินจะต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารระหว่างประเทศว่ามีเอกสารการรับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-ATK หรือผลการตรวจ RT-PCR หรือไม่ หากผู้โดยสารไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจโรค กรณีสายการบินต่างชาติ สามารถส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกเรือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจโรคอาจตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง