ดร.นฤมล ชี้ยิ่งทรุดยิ่งต้องเร่งปรับตัว! หลังขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ลดลง5อันดับ

17 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีต รมช.แรงงาน / เหรัญญิกพรรค พลังประชารัฐโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ถึง คำแนะนำต่อภาครัฐ หลังขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไทยลดลงถึง 5 อันดับ ว่า #ยิ่งทรุด ยิ่งต้องเร่งปรับตัว
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไทยประจำปี 2565 ถูกลดลงถึง 5 อันดับ
หากลงไปดูในรายละเอียดของ IMD ข้อที่น่ากังวลคือ การคลังของภาครัฐ ที่มีคะแนนลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ลดลงจากปีก่อนมากที่สุดถึง 15 อันดับ

เหตุหลัก มาจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีการกู้เงินเพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกัน แต่ประเทศเรามีสถานการณ์ที่เปราะบางกว่าทำให้ได้รับผบกระทบมากกว่า

รัฐบาลควรต้องเร่งนำไปปรับตัวในเชิงนโยบายอย่างเร่งด่วน เพื่อดึงความเขื่อมั่นจากนานาประเทศกลับมา นโนบายด้านการเงินการคลังเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเสนอแนวทางที่จะช่วยพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสให้ได้ค่ะ

อาจารย์แหม่ม

ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/…/detail/TCATG220616100914247