”ชวน” นัดวิป 2 ฝ่าย หารือจัดสรรเวลาถกงบฯ 66 26 พ.ค.นี้

”ชวน” นัดวิป 2 ฝ่าย หารือจัดสรรเวลาถกงบฯ 66 26 พ.ค.นี้ ยัน สภาฯ มีมาตรการเข้มป้องโควิด

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมบูรณ์​ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณได้จัดส่งเอกสารของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และทางสภาฯ ได้แจ้งให้ส.ส. เข้ารับเอกสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ส.ส. ได้นำไปศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมตัวอภิปรายวาระแรก ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้พิจารณา วันที่ 31 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน ขณะที่การเตรียมความพร้อมและการกำหนดระยะเวลาให้แต่ละฝ่ายอภิปรายนั้น นายชวน ได้นัดกรรมการประสานงานวิป 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน มาหารือร่วมกันวันที่ 26 พฤษภาคมนี้

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางสภาฯ ยังคงมีมาตรการที่เข้มข้น ทั้งการตรวจเอทีเคก่อนประชุม การเว้นระยะห่างในห้องประชุม การอภิปรายในห้องประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่หากอภิปรายโดยไม่สวมหน้ากากต้องอยู่ในจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อให้สภาฯ เป็นแบบอย่างของประเทศ ส่วนมาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่รัฐสภาต้องทำอย่างเข้มข้น แม้บางพื้นที่จะลดระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว แต่เพราะสภาฯ คือจุดรวมของคนที่มาจากทุกจังหวัดในประเทศ ดังนั้น ต้องคงความเข้มข้นให้มาก จะทำแบบเกรงใจไม่ได้ เพราะหากเกรงใจแล้วพบผู้มีความเสี่ยงเข้าสภาฯ มาอาจทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไขได้ยากในอนาคต