ยืนไว้อาลัย 112 วินาที หลากวงการร่วมฌาปนกิจ ‘วาด รวี’ นักเขียนดัง

ข่าวเด่น

 

ยืนไว้อาลัย 112 วินาที

หลากวงการร่วมฌาปนกิจ ‘วาด รวี’ นักเขียนดัง

 

17 พฤษภาคม 2564 นักเขียน นักวิชาการ และผู้คนจากแวดวงต่างๆ มาร่วมงานฌาปนกิจ นายรวี สิริอิสสระนันท์ หรือ ‘วาด รวี’ นักเขียน บรรณาธิการแห่งสำนักพิมพ์ Shine ที่เมรุวัดด่าน พระราม 3 กรุงเทพฯ

เวลาประมาณ 13.00 น. มีผู้คนทยอยเดินทางร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคคลจากแวดวงวรรณกรรม อาทิ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, นายวัชระ บัวสนธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามัญชน, นายเกษมศักดิ์ วงศ์รัตน์ปัญญา เจ้าของนามปากกา ‘สนานจิตต์ บางสพาน’ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง, นายจรัญ หอมเทียนทอง แห่งสำนักพิมพ์แสงดาว อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, นายกิตติพล สรัคคานนท์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี, นางสาวดวงฤทัย เอสะนาชาตัง แห่งร้านหนังสือก็องดิดและสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด, นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนและคอลัมนิสต์, นางสาววจนา วรรลยางกูร นักเขียน บุตรสาวของวัฒน์ วรรลยางกูร, นางสาวปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการ The101.world, นางสาวไอดา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการสำนักพิมพ์อ่าน, นายบัณฑิต อานียา นักเขียนชื่อดัง, นายพิชญ อนันตรเศรษฐ์ หรือ ‘รอนฝัน ตะวันเศร้า’ กวีชื่อดัง, นายพัลลภ สามสี บรรณาธิการสำนักพิมพ์จงสว่าง, นายอธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้ง WAY MAGAZINE

สุชาติ สวัสดิ์ศรี อดีตศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ทอดผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ฌาปนกิจ ‘วาด รวี’

ตามด้วยนักวิชาการอีกมากมาย อาทิ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.อุเชนทร์ เชียงเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ดร.ถนอม ชาภักดี นักวิจารณ์ศิลปะชื่อดัง, และนายอาทิตย์ ศรีจันทร์ คอลัมนิสต์ นักวิจารณ์วรรณกรรม อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อุทิศ เหมะมูล

เวลา 14.00 น. นายอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2552 ที่รับหน้าที่ผู้ดำเนินพิธีการ กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน และกล่าวถึงลำดับพิธีการ โดยได้เชิญ เดือนวาด พิมวนา อ่านบทกวี “หยดหนึ่ง” ผลงานของ ประกาย ปรัชญา เป็นการไว้อาลัย

นางเบญจวรรณ สิริอิสสระนันท์ มารดา ‘วาด รวี’

จากนั้นเป็นการบอกเล่าประวัติของ ‘วาด รวี’ โดยนางเบญจวรรณ สิริอิสสระนันท์ มารดาของ ‘วาด รวี’ ที่ระบุว่าบุตรชายของตนเป็นคนที่มีบุคลิกเงียบขรึม แม้จะจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ แต่ก็สนใจงานเขียนมาตลอด จนได้มาเปิดสำนักพิมพ์ Shine และได้ทำหนังสือตามที่ตั้งใจ ตนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ทำให้เห็นว่ามีคนรักลูกชายของตนมากแค่ไหน และน่าเสียดายที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้สั้นเกินไปเพียง 50 ปี เท่านั้น

ถัดไปจากนั้น นายอุทิศ เหมะมูล กล่าวเชิญแขกผู้ร่วมงานให้ร่วมยืนไว้อาลัยแก่ ‘วาด รวี’ เป็นเวลา 112 วินาที

ยืนไว้อาลัย 112 วินาที

เวลา 14.10 น. เข้าสู่พิธีสงฆ์ ตัวแทนขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับดังนี้ 1.นายสุชาติ สิริอิสสระนันท์ 2.นางดวงรัตน์ ล่วงพานิชเลิศ 3.นายจรัญ หอมเทียนทอง 4.นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี 5.นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส

จากนั้นแขกผู้มีเกียรติร่วมวางดอกไม้จันทน์ และประชุมเพลิงในเวลา 14.35 น.

หนังสือ พื้นผิวของความทรมาน
โปสเตอร์ ‘บทกวี คือการทรยศ’

ของที่ระลึกในงานฌาปนกิจ ได้แก่ ผลงานเขียนของ วาด รวี อาทิ พื้นผิวของความทรมาน, ในลวงใจ และสมุดโน้ต ‘บางส่วนก่อนสาบสูญ’ รวมถึงโปสเตอร์ ‘บทกวี คือการทรยศ’ ซึ่งเป็นบทกวีที่วาด รวี อ่านในเทศกาลบทกวีที่น่าน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ ยังมีการมอบคูปองจำนวนจำกัด สำหรับรับหนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจให้แก่ผู้มาร่วมงานในภายหลัง •