‘ปศุสัตว์’ เจออีกในนครปฐม ตุนซากหมูไว้เก็งกำไร 2 ห้องเย็นเกือบ 7 หมื่นกิโล

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมขัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น กรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านั้น ในวันนี้ (22 ม.ค.65) จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบการกักตุนซากสุกร ในห้องเย็น จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบบริษัท A เป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ และมีห้องเย็นของตนเอง พบมีการจัดเก็บซากสุกร จำนวน 288,828.6 กิโลกรัม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารเคลื่อนย้าย พบมีซากสุกร บางส่วน จำนวน 56,898 กิโลกรัม ได้นำไปฝากจัดเก็บห้องเย็นภายนอกแห่งหนึ่ง ไม่มีเอกสารเคลื่อยย้ายซากสัตว์ และทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งจำนวนกักตุนต่อกรมการค้าภายใน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 56,898 กิโลกรัม ไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว

ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขยายผล เข้าตรวจสอบบริษัท B มีลักษณะเป็นโรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์และรับฝากเนื้อหรือห้องเย็น พบมีซากสุกรจัดเก็บ จำนวน 56,388.66 กิโลกรัม และยังไม่ได้แจ้งต่อกรมการค้าภายใน พนักงานจึงขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้าย พบว่าซากสุกร จำนวน 10,088 กิโลกรัม ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสุกร จำนวน 10,088 กิโลกรัม ทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งการกักตุนสินค้าให้กรมการค้าภายในทราบ

“ผลการดำเนินการในครั้งนี้ รวมซากสุกรที่อายัดไว้ทั้งสองแห่ง จำนวน 66,984.34 กิโลกรัม สำหรับเนื้อสุกรที่อายัดไว้หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายสัตว์แพทย์สรวิศ กล่าว