‘กรณ์’ ยกตัวเลข ดึงสติรัฐบาล ยันของไม่แพงเพราะเงินเฟ้อ หวั่นแก้ปัญหาผิดจุด

‘กรณ์’ ยกตัวเลขยัน ของไม่แพงเพราะเงินเฟ้อ ดึงสติรัฐบาล หวั่นแก้ปัญหาผิดจุด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น เกี่ยวกับสถ่นการณ์ของแพงในขณะนี้ โดย ระบุว่า

ของแพง เพราะอะไร และต้องแก้อย่างไร?

ช่วงนี้ข่าวการเมืองเรื่องความวุ่นวายในพรรคใหญ่หนาหู ผมกังวลมากว่าจะทำให้รัฐบาลขาดสมาธิในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

โดยเฉพาะสถานการณ์ ‘ของแพง’ ตอนนี้ต้องแก้อย่างเร่งด่วน แต่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ถึงสาเหตุของแพง ถ้าไม่ตีโจทย์ให้แตกโดยเร็วประชาชนจะเดือดร้อนอีกมาก

ผมว่าเราต้องดูที่ข้อเท็จจริง และดูให้ถูกที่

สถิติเงินเฟ้อล่าสุดชี้ชัดครับ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเพียง 0.29% เทียบกับปีก่อนหน้านี้ และดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปก็ขยายตัวน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้านี้ด้วย (2.17% vs. 2.71%)

ดังนั้น ‘เงินเฟ้อ’ ยังไม่ใช่ต้นตอของปัญหาของแพง แต่ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น และในบางกรณีปริมาณสินค้าในท้องตลาดลดลง (เช่นเพราะโรคระบาดหมู) ซึ่งทั้งหมดนี้คือปัญหา ‘ห่วงโซ่อุปทาน’

ดังนั้น ของไม่ได้แพง เพราะเงินเฟ้อ แต่ เงินกำลังจะเฟ้อ เพราะของแพง!

ผมขอฝากว่าประเด็นนี้สำคัญ เพราะหากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดว่า ‘ของแพงเพราะเงินเฟ้อ’ จะทำให้รัฐบาลแก้ปัญหาผิดจุด (เช่นปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หรือเปิดร้านธงฟ้า)

แต่ถ้ารัฐบาลเข้าใจว่าของแพงเป็นเพราะ “ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน” รัฐบาลจะแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องครับ (เช่นลดต้นทุนและเงื่อนไขการนำเข้าอาหารเลี้ยงสัตว์ ลดเงื่อนไขชั่วคราวการนำเข้าสินค้า ป้องกันการกักตุนสินค้าทุกชนิด หรือเร่งช่วยส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยด้วยการลดราคาแม่พันธุ์และด้วยการสนับสนุนแหล่งทุน)