“จุรินทร์” ของบกลาง 1.4 พันล้าน จัดหาไก่ขายถูก ผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคา

“จุรินทร์” ของบกลาง 1.4 พันล้าน จัดหาและเปิดจุดขายไก่เนื้อราคาถูก พณ.เคลียร์ต่อถกผู้เลี้ยงผู้ค้าเคาะตรึงราคา ลุ้นผล17 ม.ค.นี้

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังตรวจสถานการณ์และติดตามราคาสินค้า ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เวลา 10.45 น. วันที่ 14 มกราคม ว่า การเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค กระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่อยู่อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นส่วนปลายทางของภาคการผลิตก็ตาม ตนได้ให้เป็นนโยบายและการดำเนินการใดให้ถือหลักทุกฝ่ายสามารถอยู่ได้ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ให้เกิดความสมดุล ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

ทั้งนี้ สำหรับเรื่องหมู สาเหตุที่ราคาหมูสูงขึ้นเพราะปริมาณหมูในระบบขาดหายไป การแก้ปัญหา คือทำอย่างไรให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ราคาปรับลดลงในระดับที่ผู้บริโภคสามารถรับได้ ซึ่งต้องใช้ยาหลายขนาน ที่ดำเนินการไปแล้ว ทั้งการ เพิ่มปริมาณเนื้อหมูในตลาด โดยห้ามส่งออกหมู จะช่วยเพิ่มปริมาณหมูได้ปีละประมาณ 1 ล้านตัว พร้อมกับต้องมียาขนานอื่นเพิ่มด้วย ได้แก่ เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมูป้อนเข้าระบบ เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมปศุสัตว์ ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า กำลังเร่งผลิตลูกหมูป้อนเข้าระบบสัปดาห์ละ 3 แสนตัวโดยประมาณ

อีกทั้งเร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมู โดยรัฐบาลจัดให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยสามารถกู้เงิน และส่งเสริมการเลี้ยงหมูรายใหม่โดยเฉพาะรายย่อย มุ่งเน้นฟาร์มระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันการติดโรค หากพบว่ามีการติดเชื้อปศุสัตว์จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหา แต่ต้องเร่งจ่ายเงินชดเชย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากห้ามการส่งออกแล้ว ให้มีการเช็กสต็อกหมูทั้งระบบ ครั้งแรกน่าจะได้ตัวเลขทั้งหมดภายใน 1-2 วันนี้ และเพิ่มจุดขายหมูเนื้อแดงราคาถูกกิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท จำนวน 667 จุดทั่วทั้งประเทศ เพื่อชี้นำและแทรกแซงราคาในช่วงจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่ง ควบคู่กับหาแหล่งและช่วยรณรงค์ให้บริโภคโปรตีนทางเลือกอื่น เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ กระทรวงพาณิชย์ต้องไปช่วยดู เพื่อไม่ให้หนีจากหมูราคาสูงมาเจอไก่ราคาแพง และถ้าฝ่าฝืนจะเร่งดำเนินการตามกฏหมายโดยเฉพาะการค้ากำไรเกินควร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นกลไกหลักนำทีมแก้ปัญหาเรื่องนี้ในแต่ละจังหวัด

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องไข่ ได้มีมติร่วมกันทั้งสมาคมผู้เลี้ยงไข่ทั่วทั้งประเทศ คนกลาง ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมผู้ส่งออก ตกลงกันตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละไม่เกิน 2.90 บาท จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจะมีผลให้การขายปลีกราคาปรับลดลง ขึ้นอยู่กับขนาด และต้นทุนอื่น เช่น ค่าแผงบรรจุ เป็นต้น ในส่วนไก่เนื้อ

ก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจาเบื้องต้นและมีข้อสรุปบางส่วน แม้ยังมีบางโรงงานบางผู้ประกอบการติดขัดและยังไม่ให้ความร่วมมือ จึงให้กรมการค้าภายในเรียกประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 17 มกราคมนี้ ซึ่งมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมการไว้ คือ 1. ด้านปริมาณได้ รับการยืนยันจากเกษตรกรและผู้ผลิตรายต่างๆว่าจนถึงขณะนี้ไก่มีปริมาณอย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง 3 ชิ้นส่วนสำคัญ คือ ไก่สดทั้งตัว เนื้อน่องติดสะโพก และเนื้อหน้าอก จะเป็นราคาอ้างอิงไปสู่ชิ้นส่วนไก่อื่นๆ ที่จะมีราคาสูงหรือน้อยกว่าส่วนนี้ โดยข้อตกลงร่วมกันว่าจะ ตรึงราคาแต่ละชิ้นส่วนที่ราคาเท่าไหร่ และ 2.แทรกแซงราคาชี้นำตลาดในราคาพิเศษ เพื่อป้องกันการดึงราคาสูงจนเกินไปเพื่อเป็นทางเลือก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า กำลังเร่งจัดหาและเปิดจุดจำหน่ายไก่เนื้อราคาถูก จำนวน 3,050 จุด ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาดสด ปั๊มน้ำมัน และรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจะเสนอของบกลางในการประชุมครม. 18 มกราคมนี้ วงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและกระจายเนื้อไก่ไปตามจุดจำหน่ายในราคาที่ได้กำหนดและตกลงกับทุกฝ่ายแล้ว เมื่อผ่านอนุมัติจะเร่งดำเนินการได้ทันที ผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคา! ลดค่าของชีพประชาชนเพิ่มทางเลือก เพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์นี้ ระยะเวลาโครงการ 90 วัน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น เช่น อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำมันปาล์มที่มีราคาสูงขึ้น สั่งให้กรมการค้าภายใน หารือ ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตให้สินค้ารายการใดขึ้นราคา ใครฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด

ผมสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งโครงการคนละครึ่งมาดำเนินการเร็วขึ้น เพราะชาวบ้านตอนนี้ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนมาก โครงการคนละครึ่ง จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนต้นทุนเลี้ยงเนื้อสัตว์ที่สูงจนเป็นเหตุที่ให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงไม่อาจลดราคาผลผลิตได้นั้น เรื่องนี้กรมการค้าภายในได้ประสานและหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กลุ่มผู้ผลิต และเกษตรกร เพื่อหาทางออกว่าจะมีส่วนใดที่ลดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และช่วยลดภาระต้นทุนการเลี้ยง

”เรื่องการถูกตรวจสอบ ผมมองเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่ายบริหาร ถูกตรวจสอบโดยฝ่ายค้าน ซึ่งสินค้ามีขึ้นมีลงทุกสมัย เรื่องราคาสินค้าแพงก็หน้าที่แก้ปัญหา โดยเห็นใจทุกฝ่าย แต่ก็ต้องสมดุลด้วย ทั้งประชาชนผู้บริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยง ที่ว่าเอื้อนายทุนใหญ่ ก็มีสิทธิพูด แต่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ขอยืนยันผมดูแลสมดุลและความพอดี ทั้งเกษตกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ” นายจุรินทร์ กล่าว