โควิดวันนี้ (3 ธ.ค.) ดับ 33 ศพ ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5 พัน ติดเชื้อเข้าข่ายATKกว่า1,600ราย

Illustration: RomoloTavani/iStock

ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้น ผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 รายติดต่อกัน เสียชีวิต 33 ราย เผย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,646 ราย

วันที่ 3 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 4,912 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,606 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 136 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 157 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,101,778 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)

หายป่วยกลับบ้าน 5,844 ราย หายป่วยสะสม 2,009,574 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 72,761 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,646 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,315 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้น ผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 รายติดต่อกัน เสียชีวิต 33 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้น ผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 รายติดต่อกัน เสียชีวิต 33 ราย