‘สนธิญา’ ยื่นค้าน ‘เจริญ Porn’ ขอแก้หนังโป๊ถูก กม. ชี้ขัด รธน. ยกไทยประเทศมีศีลธรรมอันดี

‘สนธิญา’ ยื่นสภาค้าน ‘กลุ่มเจริญ Porn’ ขอแก้หนังโป๊ถูก กม. ชี้ผิดจริยธรรม-ขัด รธน. ขู่ ส.ส.หนุนแก้อาจผิดจริยธรรมร้ายแรง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 10.30 น.  ที่รัฐสภา นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้ชื่อ “กลุ่มเจริญ Porn” ยื่นแก้กฎหมายอาญา มาตรา 287 หนังโป๊ถูกกฎหมาย ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และมาตรา 43 ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา

นายสนธิญากล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ด้วยประเทศไทยเรามีแบรนด์ประเทศที่ชัดเจนที่ผ่านมาเราส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดี เราไม่ได้ขายเรื่องลามกอนาจาร ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้กฎหมายหนังโป๊ลามกอนาจารให้ถูกต้องโดยกระบวนการทางกฎหมาย และมองว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้กฎหมายในกรณีนี้ ทั้งนี้ ได้ยื่นในประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 และมาตรา 43 และฝากถึง ส.ส.ที่จะสนับสนุนแก้เรื่องนี้ขอให้พิจารณาอย่างถ่องแท้ และเมื่อไหร่ที่การสนับสนุนนั้นไปขัดรัฐธรรมนูญก็จะเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นายสนธิญากล่าวต่อว่า เข้าใจว่าผู้ที่มายื่นเรื่องนี้ยังไม่มีความเป็นเอกภาพที่ครบถ้วนว่าขอบเขตของการที่จะยื่นแก้นั้นจะแก้ในระดับไหนอย่างไรบ้าง แต่เข้าใจว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะยื่นหรือทำไรก็ตาม แต่ถ้าไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไปทำให้เกิดความวุ่นวาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นคือการขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจะแก้กฎหมายต้องพิจารณาให้ดีว่าจะไปขัดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งไม่ว่าผู้ยื่นแก้จะมีรายชื่อยื่นเป็นหมื่นเป็นแสนชื่อ แต่ถ้ากฎหมายที่จะแก้นั้นขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถกระทำการได้ตั้งแต่ต้น