ตั้งสสร.มีสะดุด! ร่างแก้รธน. ม.256 โดนแขวน ฝ่ายกม.สภาชี้แย้งคำสั่งศาลรธน.

ฝ่ายกม.สภา แขวนร่างแก้รธน. มาตรา 256 ตั้งส.ส.ร. อ้างเท่ากับให้แก้ทั้งฉบับ แย้งคำวินิจฉัยศาลรธน.

วันที่ 18 มิ.ย. เมื่อเวลา 17.00 น. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระบุว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรม (ส.ส.ร.) ไปยกร่างฉบับใหม่ ยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว ไม่ใช่แก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ประธานรัฐสภาจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ แต่ทั้งนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ จะยังไม่ตกไป

ทั้งนี้ การแขวนร่างดังกล่าวส่งผลให้การประชุมร่วมรัฐสภา 23-24 มิ.ย. จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณา รวม 13 ร่าง โดยเป็นของพรรคพลังประชารัฐ 1 ร่าง, 3 พรรคร่วมรัฐบาล 8 ร่าง และของฝ่ายค้าน 4 ร่าง

บทความก่อนหน้านี้‘สุรเชษฐ์’ แนะยึดเป้าใหญ่ ‘ปิดสวิตช์ ส.ว.’ ก่อนถกระบบเลือกตั้ง ยันเอาระบบเยอรมนี
บทความถัดไปคาด “อินเดีย” เจอโควิดระลอก 3 เดือนตุลาคมนี้ เชื่อยังเป็นภัยคุกคามต่ออีก 1-2 ปี