กองทัพบก เผยผลสำรวจ ปชช. พอใจทหารช่วย ‘โควิด’ พร้อมหนุนทุกส่วน ร่วมคลี่คลายสถานการณ์

กองทัพบก เผยผลสำรวจประชาชน พอใจทหารช่วย ‘โควิด’ พร้อมหนุนทุกส่วน ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ในระยะต่อไป จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่สวนดุสิตโพล ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์ COVID-19 ช่วง 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.2564 ซึ่งผลสำรวจระบุว่า ประชาชนรับรู้ในบทบาทของกองทัพบกที่ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อ, ภารกิจสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมาย และการส่งกำลังพลช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามให้กับรัฐบาล

นอกจากนี้โพลยังระบุว่าประชาชนพึงพอใจเรื่องการบริจาคโลหิตของหน่วยทหาร ที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิต และบทบาทในการช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลประชาชน
ซึ่งถือว่าผลการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจหรือความรู้สึกของประชาชน รวมถึงมุมมองที่มีต่อกองทัพบกในสถานการณ์วิกฤตของประเทศได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บทบาทและการนำศักยภาพของกองทัพบกเข้าไปดำเนินการเรื่องโควิด-19 นี้เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ รวมทั้งการทุ่มเทเสียสละของกำลังพลในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มุ่งหวังให้ประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กองทัพบกจะได้นำผลสรุปความคิดเห็นประชาชนดังกล่าว ไปปรับเพิ่มแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 ในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม การใช้ศักยภาพของกองทัพบกในการดูแลช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนทุกภาคส่วนในสถานการณ์โควิด-19 ดำเนินการในทุกมิติ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค การบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชน เกษตรกร การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อการดำรงชีวิต และการมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

ล่าสุดคือการรณรงค์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเรื่องการฉีดวัคซีน สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกภารกิจดังกล่าวมีประสิทธิภาพคือ ความเข้มงวดและดูแลให้กำลังพลให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อ ภายใต้มาตรการพิทักษ์พลเพื่อดำรง ความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Spoke Team

บทความก่อนหน้านี้แม้แต่คนที่เป่านกหวีดยังโหยหาพี่โทนี่ ? ‘เพื่อชาติ’ ซัดรัฐบาลไล่ไปลาออก ล้มเหลวฉีด
บทความถัดไปอนุทิน เผยเซ็นแล้ว! สั่งจองไฟเซอร์ ส่งมอบ 20 ล้านโดสในปีนี้ อุบยอดสั่งซิโนแวคเพิ่ม