ภาพดาวเทียมพบจุดความร้อนในไทย 157 จุด พบมากสุดในภาคเหนือ

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 157 จุด พบมากสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 61 จุด พื้นที่เกษตร 41 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 29 จุด พื้นที่เขต สปก. 11 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 10จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด โดยจุดความร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นพบมากที่บริเวณภาคเหนือ

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบจุดความร้อน 2,945 จุด รองลงมาเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,572 จุด และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 242 จุด ตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่บ้าง ในส่วนของกระแสลม ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกได้ในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

บทความก่อนหน้านี้ชาติแรกในยุโรป! เดนมาร์ก ประกาศหยุดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแบบถาวร
บทความถัดไป“นายกฯ” สั่ง อำนวยความสะดวกประชาชน เดินทางกลับจาก ตวจ. เข้ม ป้องกันโควิด-19