มติ ผบ.เหล่าทัพ พร้อมลดจำนวนนายพล ปิดอัตราไม่จำเป็น คาดลดได้ 5-10%

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564

โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พล.อ.ณรงค์พันธธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม

โดยภายหลังการประชุม พล.ท.เชาวลิตร กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทสส. ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. เพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท . และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกลาโหม และ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนและ ปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

ด้าน พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท. ตามแนวทางของกลาโหมหากได้รับภารกิจใหม่ จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น และให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไปลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิทิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้
5-10 %

บทความก่อนหน้านี้ใหม่!! ลาบทอดแพลนต์เบส “วี ฟาร์ม” เมนูแซ่บของสายเฮลธ์ตี้
บทความถัดไป‘การบินไทย’ ประกาศหั่น โอที 50% ลดวันพักร้อน เลิกสิทธิผู้บริหารลายาว เร่งลดรายจ่าย เริ่ม 1 พ.ค. นี้