โควิด-19 : เริ่มแล้ว! ‘คนละครึ่ง’ รอบใหม่ เต็มเร็ว-ปัญหาเดิม ครม.เคาะ 7 เกณฑ์ ‘เราชนะ’

วันที่ 20 มกราคม 2564 วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ รอบใหม่ ซึ่งเป็นการเก็บตกให้กับประชาชน 1.34 ล้านสิทธิ และไปเริ่มใช้ในวันที่ 24 มกราคม นี้นั้น รายงานระบุว่า ตั้งแต่เวลา 06.15 น. ซึ่งเริ่มให้มีการลงทะเบียน ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เมื่อเวลา 06.00-23.00 น. โดยเวลาผ่านมาเพียง ไม่ถึง 10 นาที จำนวนสิทธิ 1.34 ล้านสิทธิ คงเหลือ 0 สิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ รอบก่อน ยังคงพบเจออีกครั้ง โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนมากที่พยายามเข้าทำการลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง ได้ทวีตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่สิทธิเต็มไว และปัญหาที่พบครั้งนี้ยังคล้ายกับครั้งก่อน คือ เรื่องของรหัส OTP ที่ส่งกลับมาให้ผู้ลงทะเบียนล่าช้า

‘อาคม’ เผยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 5ก.พ.เข้าบัตรคนจนก่อน 29 ม.ค.เริ่มลงทะเบียน รัฐบาลเล็งเยียวยาข้าราชการ-ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม ว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ กลุ่มเป้าหมาย อาทิ อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ เกษตรกร รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 31.1ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.12 แสนล้านบาท จากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในการเยียวยาผลกระทบ จะเริ่มโอนเงินได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 31 พฤษภาคม 2564

“เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะคือ 1.เป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 2.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรการ 33 3.ไม่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ 4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 5.ไม่เป็นผู้ที่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 และ 7.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งการโอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และลดปัญหาการต่อคิวที่ยาวกดเงินผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติ หรือเอทีเอ็ม โดยแบ่งรูปแบบวิธีดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้รับเงิน 7,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์จนกว่าจะครบวงเงิน และไม่มีการกำหนดวงเงินที่จะใช้จ่ายต่อวัน”นายอาคม กล่าว

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ได้สิทธิร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านราย ระบบโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แยกเป็น 2 กลุ่ม 1.1.กลุ่มมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินเดือน 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 675 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ รวมเป็น 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรวมได้เงิน 5,400 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ และ 1.2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือนจาก จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 700 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ รวมเป็น 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรวมเป็นได้รับเงินเพิ่ม 5,600 บาท ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวงเงิน

นายอาคมกล่าวว่า กลุ่มที่ 2 คือผู้อยู่ในระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (จี-วอลเล็ท) ที่เป็นผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเที่ยวด้วยกัน 16.8 ล้านคน จะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบได้ผ่านผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ จนครบ 7,000 บาท เริ่มกดยืนยันสิทธิรับเงิน ผ่านแอพพ์เป๋าตัง ครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้รับเงินช้ากว่ากลุ่มที่ 1 ดังนั้นในครั้งแรก จะได้สมทบสำหรับ 2 สัปดาห์ คือได้รับเงิน 2,000 บาท ในสัปดาห์แรก

นายอาคมกล่าวว่า กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (จี-วอลเล็ต) บนแอพพ์เป๋าตัง ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท โดยกลุ่มนี้สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน ซึ่งจะได้รับเงินช้ากว่ากลุ่มที่ 1 ดังนั้นในครั้งแรก จะได้สมทบสำหรับ 2 สัปดาห์ คือได้รับเงิน 2,000 บาท ในสัปดาห์แรกเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ มติครม.อนุมัติการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ ว่า จะเปิดลงทะเบียนวันที่ 20 มกราคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนกว่าจะลงทะเบียนครบสิทธิ

ขณะที่ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) จะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ปรารถในที่ประชุม ครม.ถึงมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะซึ่งบุคคลบางกลุ่มคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หากเป็นไปได้ให้หามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม โดยให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาให้ได้รับสิทธิด้วย

แย้ม 1 ก.พ.ลุ้นปลดล็อกเหตุระบาดลด – กทม.ถกผ่อนปรน 21 ม.ค.

ขณะที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า เรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตอนนี้คิดว่ามีแนวโน้มจะลดลง ควบคุมได้แม้ตัวเลขจะสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าควบคุมได้ก็ไม่มีปัญหา เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องมาตรการคัดกรอง เรื่องการจัดพื้นที่ควบคุม วันนี้มีพื้นที่ควบคุมใหม่ที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของ Factory Quarantine ใช้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ควบคุมของเขาเอง เป็นความร่วมมือของเขากับภาครัฐ ข้อสำคัญต้องขอความร่วมมือทุกคนในเรื่องมาตรการต่างๆ อาจจะต้องยังคงเดิมต่อไป การจะตอบได้ถึงเมื่อใดเหล่านี้ต้องรอดูการประเมินผลเป็นวาระไป วันนี้ต้องดูผลสิ้นเดือนมกราคมไปก่อน

เมื่อถามว่า หลักเกณฑ์เปิดเทอม 1 ก.พ. ยังเหมือนเดิมหรือไม่ หากเทียบกับสถานการณ์ติดเชื้อยังไม่คลี่คลาย หากรอประเมินอีก 14 วัน ที่ครบกำหนด 31 มกราคมนี้อาจทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเตรียมตัวไม่ทันเปิดเทอม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาพิจารณา ส่วนเรื่องรายละเอียดไทยชนะขอให้ไปฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีปลีกย่อยเยอะอยู่เหมือนกัน ข้อสำคัญคือเราจะดูแลให้มากที่สุด แต่ต้องยอมรับในกฎกติกาบ้าง หลายอย่างต้องการให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ขอบคุณทุกคนในความร่วมมือ คาดหวังเพียงเท่านั้นเอง

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ /แฟ้มภาพ

ขณะที่ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 12/2564 ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) โดยเปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.กทม.ได้หารือถึงประกาศ กทม.เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 ที่ กทม.กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กทม. กิจการ กิจกรรม บางประเภทเป็นการชั่วคราว อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่ที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง สถานที่เจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น โดยจะนำเสนอการผ่อนปรนมาตรการ ตามที่ได้หารือกันในวันนี้ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จะประชุมกันในวันที่ 21 มกราคมนี้ หากเห็นควรให้ผ่อนปรนหรือไม่ประการใด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน /แฟ้มภาพ

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 158 ราย ในจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็นตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ 33 ราย และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 125 ราย กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 13 ราย แนวโน้มของการติดเชื้อยังทรงตัว ไม่อยากใช้คำว่าลดลง

ขณะที่ สาธารณสุขจังหวัดตาก แจ้งว่า พบผู้ป่วยเป็นคนไทย 21 คน ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นคนไทยจากบ่อนกาสิโน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาและยังมีผู้ป่วยรายเก่า ที่รับเชื้อจากกลุ่มพนักงานหญิงจากห้างดังในแม่สอดช่วงปลายปีที่ผ่านมา เสียชีวิต 1 ราย เป็นพนักงานหญิง อายุ 48 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่

บทความก่อนหน้านี้ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย วอนอย่าใช้ทหารเข้า ‘บ้านคืนใจแผ่นดิน’ เผยมีแค่ 57 ชีวิต รวมเด็ก-หญิงท้อง
บทความถัดไปLINE SHOPPING X @TuesLIVE เปิดซีซั่นใหม่ประเดิมปีฉลู แจกคูปองและของรางวัลรวมกว่า 3 ล้าน ตลอด 3 เดือน!