‘ไพบูลย์’ จ่อชงกมธ.แก้รธน. ห้ามแตะพระราชอำนาจ ส่งศาลรธน.วินิจฉัยร่างแทนรัฐสภา

“ไพบูลย์ ” จ่อชงกมธ.แก้รธน. ห้ามแตะพระราชอำนาจ พร้อมชงให้ศาลรธน.วินิจฉัยร่างแทนรัฐสภา พร้อมเสนอ ม.269 ม.272 ม.279 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองประธาน กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ให้สัมภาษณ์ว่า ตนจะเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 256/13 วรรคห้าและวรรคหก ดังนี้ วรรคห้า การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในหมวดอื่นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกระทำมิได้ และต้องบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลให้ มาตรา 269 มาตรา 272 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า วรรคหก เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการชอบด้วยวรรคห้าหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ไม่เป็นไปตามวรรคห้าให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนแก่สภาร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการแก้ไข กรณีที่สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256/13 วรรคห้าและวรรคหก เพื่อให้เป็นไปตามความห่วงใยของกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันฯ ที่ออกมาคัดค้านการตั้ง ส.ส.ร. เนื่องจากห่วงว่าจะกระทบพระราชอำนาจ ซึ่งตนแม้จะโหวตให้มีการจัดตั้ง ส.ส.ร. แต่มีจุดยืนที่ไม่ยอมให้มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ ส่วนสาเหตุที่เสนอให้ยังคงมาตรา 269 เพื่อรักษาสิทธิ์ ส.ว. ให้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ ส่วนที่เสนอให้คงมาตรา 272 ให้ส.ว.สามารถโหวตเลือกนายกฯได้นั้น เนื่องจากประชาชน 15 ล้านคนออกเสียงเห็นชอบ รวมทั้งการเสนอให้คง มาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองประกาศและคำสั่งคสช. ก็เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการดำเนินคดีเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการ ที่ดำเนินการในสมัย คสช.

บทความก่อนหน้านี้ศาลสั่งปล่อยตัว “โตโต้” หัวหน้าการ์ดราษฎร เหตุผลตำรวจฟังไม่ขึ้น
บทความถัดไปรอง ผบช.น.เตือนราษฎรชุมนุมตาม กม. ตรวจอาวุธ หากมีเหตุทะเลาะอีกหลายกลุ่มอาจถอนตัว