เทพไท จี้กมธ.พิจารณาแก้รธน. ตามกรอบ หนุนส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งปชช. ป้องล็อกสเปก

“เทพไท” จี้ กมธ.พิจารณาแก้รธน.เสร็จตามกรอบ เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย หนุน 200 ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งของปชช.โดยตรง ป้องล็อกสเปก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 45 คน เป็น ส.ส. 30 คน และ ส.ว. 15 คน นั้นว่า เมื่อดูรายชื่อทั้งหมดแล้ว พบว่าจะมีกรรมาธิการประเภทฮาร์ดคอร์อยู่หลายคน จึงไม่มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีกรรมาธิการบางคน ได้แสดงท่าทีอภิปรายคัดค้านญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระหนึ่งอย่างแข็งขันมาแล้ว จึงไม่มั่นใจว่ายังยืนยันในความคิดเดิมอีกหรือไม่ ส่วนระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ จำนวน 45 วันตามกรอบเวลาที่รัฐสภาอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 1 มกราคม 2564 ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการพิจารณาในวาระ 2 ที่มีเนื้อหาของร่างเพียง 5 มาตรา และไม่ควรจะขยายเวลาออกไปอีก เพราะสถานการณ์ทางการเมืองภายนอกกำลังกดดันรัฐบาลอยู่ แม้จะมีกรรมาธิการบางคนได้ออกมาแสดงความเห็น ในลักษณะโยนหินถามทางไว้ก่อนว่า อาจจะไม่สามารถพิจารณาเสร็จทันภายในเดือนธันวาคม 63 เพราะมีวันหยุดราชการหลายวันนั้น เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ถ้าหากมีวันหยุดราชการหลายวัน คณะกรรมาธิการก็ควรจะเพิ่มวันประชุมให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานเสร็จภายในกรอบเวลาที่รัฐสภากำหนด จะได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้วย

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนรายละเอียดว่าด้วยที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ตอนแรกตนสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน มาจากสัดส่วนกลุ่มต่างๆ อีก 50 คน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนของสมาชิกรัฐสภา มีส่วนร่วมในการเป็น ส.ส.ร.ด้วย แต่จากความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงทั้ง 200 คนนั้น ตนก็ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนการแปรญัตติให้ ส.ส.ร.200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาเรื่องการล็อกสเปก เล่นพรรคเล่นพวก หรือรัฐบาลแทรกแซง ส.ส.ร.ได้

บทความก่อนหน้านี้ปธ.ป.ป.ช. เผย กก.ชุดใหญ่ จ่อถก คดีบอส เร็วๆนี้
บทความถัดไปทนายอานนท์ โพสต์ บิ๊กตู่ อาจลาออกก่อนวันที่ 25 พ.ย.