‘ไพบูลย์’ชี้ตั้งส.ส.ร.ขัดรธน. เหตสภาซ้อนสภา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช..ก่อนรับหลักการ โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน กมธฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการธิการ (กมธ.) พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน อาทิ ประเด็นการจัดทำประชามติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)มาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญปี60 หรือไม่ เป็นต้น

ทั้งนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพปชร. ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า การประชุม กมธ.วันนี้คงไม่มีการลงมติเกี่ยวกับสิ่งที่ อนุกมธ.ฯรายงาน แต่จะรับฟังความเห็นของกมธ.แต่ละท่านว่าเป็นอย่างไร อาจจะมีความเห็นแตกต่างจากอนุกมธ.ก็ได้ ส่วนกรณีที่อนุกมธ.พิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย เสนอความเห็นถึงกมธ.ชุดใหญ่ ที่อนุกมธ.มีเสียงข้างมาก มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมตรา 256 โดย มี ส.ส.ร. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และทำประชามติหลังการพิจารณาวาระ 3 เสร็จสิ้น ก่อนนายกรัฐมนตรีนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า ในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ เพราะองค์กรย่อยของสภา คือ กมธ.ดังนั้นการตั้งส.ส.ร.ซ้อนรัฐสภา เห็นว่า อาจจะไม่สามารถทำได้ ส่วนจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในชั้นนี้ ยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายร่วมกันก่อน เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัต สามารถจัดทำฉบับใหม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้

บทความก่อนหน้านี้‘โรม’โวยเขี่ย ‘ปิยบุตร-ช่อ-โคทม-อังคณา’พ้นที่ปรึษากมธ.ฯ จับตาคนใหม่น่ากังขา
บทความถัดไปรองโฆษกตร.ซัดเฟคนิวส์ กุ ‘ชายเสื้อเหลือง’ สั่งจัดการม็อบ ยันเป็นส.ต.ท.ปฏิบัติหน้าที่