สภาตรวจ 101,450 ชื่อของไอลอว์เสร็จแล้ว ส่ง ‘กรมการปกครอง’ ตรวจต่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ขณะนี้ทางสภาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน หรือไอลอว์ จำนวน 101,450 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง 8 วัน จากวันที่ยื่น 22-30 กันยายนนี้ จากกรอบเวลาในการตรวจสอบ 45 วัน โดยทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งต่อข้อมูล เลขบัตรประชาชนของผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่ารายชื่อดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหลังจากกรมการปกครองตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งกลับมายังสภา ก็จะสำรวจจำนวนผู้เข้าชื่อว่า มีไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อหรือไม่ จากนั้นจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ของสภา และตรวจสอบรายชื่อได้จากสำนักเลขาธิการสภา รวมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังผู้มีรายชื่อแต่ละคน เพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ และการคัดค้าน ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลา 30 วัน หากตรวจสอบเรียบร้อยประธานรัฐสภาก็บรรจุเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาภายใน 15 วัน

เมื่อถามว่า ตามกรอบเวลาแสดงว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาร่วมกับ อีก 6 ญัตติของฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ นายสมบูรณ์​กล่าวว่า ตามตรางเวลา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 23 ตุลาคม ถ้าไม่มีการขอขยายเวลาการพิจารณา ก็คงนำรายงานของคณะกรรมาธิการบรรจุเข้าที่ประชุมรัฐสภา ส่วนร่างของภาคประชาชนก็คงจะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนขั้นตอนการพิจารณาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างไร

บทความก่อนหน้านี้“ธรรมนัส” เผยเหตุ ตั้งเสธ.คนดัง นั่งที่ปรึกษา ยันเก่งช่วยงานราชการ
บทความถัดไปญี่ปุ่นผุดแคมเปญ “คิดถึงนะ” ข้อความจากใจชาวญี่ปุ่นถึงคนไทย รอวันไปเที่ยวกันนะ