เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว. ใครเป็นใครในมติ 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว. ใครเป็นใครในมติ 432 ต่อ 256 ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ

สืบเนื่องจากกรณีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .. วาระขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ.2563 ข้อ 121 วรรคสาม โดยมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ) ศึกษาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ยืดเวลาการพิจารณาออกไปอีก 1 เดือน โดยมีจำนวนผู้ร่วมประชุม 717 ราย เห็นด้วย 432 ราย ไม่เห็นด้วย 256 ราย งดออกเสียง 28 ราย และไม่ลงคะแนน 1 ราย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า มี ส.ส.ที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรี ออกเสียงลงมติด้วย โดยระหว่างนั้นนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ขอให้ประธานวินิจฉัย เนื่องจาก ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงออกเสียงลงมติ โดยออกเสียงได้ แต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่ได้วินิจฉัย ทำให้นายรังสิมันต์ประท้วงว่า ประธานต้องวินิจฉัยก่อน ไม่เช่นนั้นอาจผิดกฏหมาย นายชวนจึงตอบกลับไปว่า หากคิดว่าผิดกฎหมายให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พรรคภูมิใจไทย “เห็นด้วย” ทั้งพรรค ก่อนจะออกมาแถลงขอโทษภายหลัง, พรรคเศรษฐกิจใหม่ “เห็นด้วย” ทั้งพรรค ยกเว้นนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, พรรคชาติพัฒนา งดออกเสียงทั้งพรรค, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 3 ราย ประกอบด้วย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายพลเดช ปิ่นประทีป และนายพิศาล มาณวพัฒน์ โหวต “ไม่เห็นด้วย”

รายชื่อทั้งหมด ดังนี้

 

บทความก่อนหน้านี้‘เดโมแครต’ จ่อชงกม. ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสูงสุดสหรัฐฯ ดำรงตำแหน่งแบบจำกัดแทนตลอดชีพ
บทความถัดไป“ภูมิธรรม” มติเตะถ่วงแก้ไขรธน. เป็นราดน้ำมันเข้ากองไฟ วอนอย่าให้คำทำนาย “ตุลาเดือด” กลายเป็นจริง