“บิ๊กตู่” ลงนามข้อบังคับฯ ตุลาการศาลทหาร ฉบับที่ 4

“บิ๊กตู่” ลงนามข้อบังคับฯ ตุลาการศาลทหาร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหารพ.ศ. 2528 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498 จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกทม.ฯ การเข้าครอบครอง-ใช้อสังหาฯ ขยายถนนเลียบคลอง2
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคาในโพสต์ แต่ให้อินบ็อกซ์ถาม โทษปรับ 10,000