ประวิตร ตั้งเป้าปลูกป่า 100 ล้านต้น สั่งเร่ง 8 มาตรการจัดการน้ำแล้ง

วันที่ 18 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ว่าที่ประชุมฯ เห็นชอบปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกำลังดำเนินการออกอนุบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ รวม 7 ฉบับ โดยเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ และจัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าขึ้น เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 100 ล้านกล้า เป้าหมาย คือ การปลูกป่า ให้ได้ 100 ล้านต้น

พล.อ.ประวิตร ยังรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกในห้วงเวลานี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำหลากน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิด โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเร่งดำเนินการตาม 8 มาตรการที่ ครม.เห็นชอบ เน้นสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เปิดเวทีเสวนาแสดงความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ กทม.ในปีนี้ พร้อมเผยแพร่ 9 แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยระยะยาวของรัฐบาล ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกในช่วงนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า และประกันความมั่นคงในระยะยาวด้วยแล้ว

 

บทความก่อนหน้านี้“เพื่อไทย”ชี้การจัดงบ 64 สนองหน่วยงานรัฐมากกว่าพัฒนาประเทศ
บทความถัดไปธงทอง จันทรางศุ | ภาษีเปลี่ยนพฤติกรรม