สภา ‘ธรรมศาสตร์’ แถลง 4 จุดยืน ศ.พิเศษ นรนิติ รับ ‘เป็นห่วง’ หวั่นรุนแรงซ้ำรอยอดีต

สภาฯมธ.ห่วง ม็อบมธ.เกิดความรุนแรง ย้ำน.ศ.ชุมนุนภายใต้กรอบกม.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามธ. แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภามธ. วาระด่วน ว่า น.ส.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมธ. ได้รายงานสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นให้สภามธ.ได้รับราบเพื่อหาทางแก้ไข โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขต แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป

4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อใน แนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี

ศ.พิเศษนรนิติ กล่าวต่อว่า สำหรับการขอใช้พื้นที่ในการจัดชุมนุมครั้งต่อไปนั้น ทางมธ.ได้มีแถลงการณ์ออกมาแล้วว่า การขอใช้พื้นที่ครั้งต่อไป มธ.จะพิจารณาด้วยความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษามธ. เป็นสำคัญ ส่วนการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น จะเชิญนักศึกษาที่เป็นแกนนำในวันดังกล่าว มาสอบสวนด้วยหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ ซึ่งขอเท็จจริงต้องไปดูในรายละเอียด โดยสภาฯขอให้ดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุด การสอบสวนในสวนนี้ไม่ใช่อำนาจของสภาฯ แต่ได้ให้ความเห็น โดยขอให้ผู้บริหารมธ. ดูแลเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ไปดักรอแกนนำนักศึกษาที่หอพักและ มีคณาจารย์ร่วมลงชื่อ สนับสนุนขอเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษามธ.นั้น สภาฯไม่ได้หารือเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ

“มธ. เป็นสถาบันการศึกษา และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย ต้องดูแลนักศึกษาให้ดำเนินการอยู่ในกรอบกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายค่อนข้างชัดเจน อะไรที่ไม่ออกนอกกรอบกฎหมายมธ.ให้สิทธิเสรีภาพนักศึกษา แต่อะไรที่ก้าวล่วงเกินเลย นับเป็นความรับชอบที่จะต้องดูแลให้ดี ในส่วนของสภาฯเองยังยึดหลักการตามเดิม ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ผมเอง ก็รู้สึกเป็นห่วง ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเหมือนอย่างที่เคยเกิดในมธ. หวังว่า กระบวนการสันติวิธีจะดำเนินได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน “ศ.พิเศษนรนิติ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“มหาธีร์” เปิดชื่อพรรคน้องใหม่ “เปอจวง” ชูปราบคอร์รัปชั่น-ฟื้นมาเลย์เป็น “เสือเอเชีย”
บทความถัดไปผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมทุกภาคส่วนคุมเข้ม! จ้างงานไม่เป็นธรรม สนองนโยบายรัฐบาล ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์