“อนุทิน” ตั้ง “หมอบุ๋ม” เป็น 1 ในทีมโฆษก สธ. เน้นด้านการเมือง

“อนุทิน” ตั้ง “หมอบุ๋ม” เป็น 1 ในทีมโฆษก สธ. เน้นด้านการเมือง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ.เป็น โฆษก สธ. อีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ที่นายอนุทิน ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษก สธ. โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.แถลงข่าวประจำวัน 2.แถลงข่าวการประชุม สธ. 3.แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการ สธ.มอบหมาย 4.จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของ สธ. และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สธ. โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัด สธ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ

ด้าน นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดและโฆษก สธ. กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่เห็นเอกสารคำสั่งดังกล่าว แต่ทราบข้อมูลแล้วว่าเป็นการแต่งตั้ง พญ.พรรณประภา ขึ้นเป็นโฆษกด้านการเมือง ซึ่งเดิมมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ.อยู่แล้ว

“ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนงานข้าราชการภายในกระทรวงฯ และโฆษกประจำกระทรวงฯ ยังมีตนและ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ยังดำรงตำแหน่งเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีเจตนาใดแอบแฝง เป็นการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำงานประสานร่วมกันกับโฆษก สธ.ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และขอให้รอการแถลงอย่างเป็นอย่างทาง” นพ.ณรงค์ กล่าว

วันเดียวกัน ที่เฟซบุ๊ก “Panprapa Yongtrakul” เฟซบุ๊กส่วนตัวของ พญ.พรรณประภา ได้โพสต์รูปภาพคำสั่งการแต่งตั้งตนเองเป็นโฆษก สธ. ที่มี นายอนุทิน ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พร้อมข้อความว่า Keep doing good with your heart ❤️🇹🇭 #โฆษกกระทรวงสาธารณสุข #หมอบุ๋ม #drbum #หมอบุ๋มรายงานตัว ด้วย

 

บทความก่อนหน้านี้มนัส สัตยารักษ์ | ผลพวงแห่งข้อยกเว้น ผลพวงแห่งความคับแค้น
บทความถัดไป‘สิระ’ อึ้ง เพิ่งเซ็นเรียก ‘จารุชาติ’พบกมธ. กลับตายกะทันหัน ออกปาก ผบ.ตร.คุ้มครองผมด้วย