“หมอธีระวัฒน์” ยันไทยมีเชื้อ “โควิด-19” ทุกสายพันธุ์ แต่ที่ระบาดไม่รุนแรงเพราะระบบป้องกันดี

“หมอธีระวัฒน์” ยันไทยมีเชื้อ “โควิด-19” ทุกสายพันธุ์ แต่ที่ระบาดไม่รุนแรงเพราะระบบป้องกันดี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า กรณีที่มีความเชื่อว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทย ไม่มีการระบาดรุนแรง เนื่องจากสายพันธุ์อ่อนแอหรือไม่มีความรุนแรงนั้น ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสในประเทศไทย พบว่าในประเทศไทยมีทุกสายพันธุ์อยู่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งสายพันธุ์ในระบบ A, B, C หรือในระบบ V, S, G หรือ L, S ก็ตาม

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุว่า การพิจารณาว่าเชื้อโควิด-19 จะรุนแรงหรือไม่ อย่างไร ไม่อาจดูได้จากลักษณะของรหัสพันธุกรรม หรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อย่างเดียว และการที่ประเทศไทยมีการควบคุมโรคได้นั้น เนื่องจากความเข้มแข็งของระบบคัดกรอง และความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ข้อความดังกล่าวระบุว่า

สายพันธุ์ของโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทย..ไม่เป็นความจริงที่ไม่มีสายพันธุ์รุนแรง

ศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   สภากาชาดไทย
13/7/64

จากที่มีความเชื่อว่าประเทศไทยไม่มีการ ระบาดรุนแรงของโควิด-19 นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากสายพันธุ์อ่อนแอหรือไม่มีความรุนแรง …ไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้เนื่องจากการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสในประเทศไทย พบว่ามีทุกสายพันธุ์อยู่แล้วในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม ไม่ว่าจะเป็น การจัดแบ่งสายพันธุ์ในระบบ A B C หรือในระบบ V S G หรือ L S ก็ตาม

ดังนั้น การพิจารณาว่าจะรุนแรงหรือไม่อย่างไรไม่อาจดูได้จากลักษณะของรหัสพันธุกรรม หรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อย่างเดียว

การที่ประเทศไทยมีการควบคุมโรคได้นั้น เกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มแข็งของระบบคัดกรองและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและประชาชน รวมกระทั่งถึงระบบสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชุมชนทั้งหมด

บทความก่อนหน้านี้เรือรบทัพสหรัฐ “ระเบิด-ไฟลุก” เจ็บกว่า 20 คน คาดไหม้อีกหลายวัน-ยังไม่รู้สาเหตุ
บทความถัดไป“สสว. หนุนสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0 สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก”