อว.เล็งทุ่ม1.2หมื่นล้าน ดันมหา’ลัยวิจัยแก้วิกฤตประเทศ

นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ยอมรับว่า มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เพราะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน มาเป็นรูปแบบเรียนออนไลน์ ขณะเดียวกันยังต้องปิดสถานศึกษา ซึ่งสิ่งที่อว.กังวล คือการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ที่คงได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม อว.เตรียมจัดสรรงบวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24,645 ล้านบาท ซึ่งรวมงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด อว. ไว้ด้วย โดยในจำนวน 24,645 ล้านบาท เป็นของ อว. จำนวน 12,555 ล้านบาท ที่ต้องเร่งดำเนินการจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับแผนการวิจัย โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอว. มีนโยบาย ให้เน้นงานวิจัยเพื่อช่วยแก้วิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งมี 4 เรื่องหลัก คือ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงอยากให้มหาวิทยาลัยเสนอแผนวิจัยใน 4 เรื่องหลักก่อน เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ

“ยอมรับว่า อว.ค่อนข้างกังวล แต่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และงานวิจัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ขอให้เน้นงานวิจัยเพื่อแก้วิกฤตของประเทศก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้” นพ.สรนิต กล่าว และว่า อว. เองพยายามหามาตรการเพื่อดูแลมหาวิทยาลัยให้รอบด้าน เชื่อว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะสามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน ส่วนหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลา

บทความก่อนหน้านี้เริ่มวันนี้!! ผู้โดยสารขึ้นบีทีเอสต้องสวมหน้ากากอนามัย
บทความถัดไป“โควิด-19” : สธ.ห่วงแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม หลังผู้ป่วยปกปิดประวัติเสี่ยงเข้าผ่าตัด ก่อนปิดยกหวอด!