สธ.แถลง ผู้ติดเชื้อโรค “โควิด-19” ในไทยเพิ่มใหม่อีก 2 รวมเป็น 37 ราย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ จากผลการตรวจเชื้อทั้งสองห้องปฏิบัติการ 2 ราย คนแรกเป็นหญิงไทยอายุ 31 ปี อาชีพแม่บ้าน รักษาใน รพ.ราชวิถี พบอาการปอดอักเสบหาสาเหตุไม่ได้ โดยคนในครอบครัวไปเมืองกวางโจว หลังจากนั้น 2 สัปดาห์มีไข้ ได้รับการรักษาดีขึ้น

อีกรายเป็นชายไทยอายุ 25 ปี ขับรถดูแลแขกต่างชาติ มีไข้ ไอ รักษาใน รพ.บำราศนราดูร อาการทั่วไปดี โดยในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 37 ราย กลับบ้านได้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ผู้ป่วยยืนยัน รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 15 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับคำนิยาม ผู้ที่เดินทางกลับมาจากหลายประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำให้มีผู้คัดกรองเพิ่มมากขึ้น

นพ.สุขุม กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย ที่จังหวัดกระบี่ เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 32 ปี ซึ่งนักท่องเที่ยวรายนี้ได้เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่ประเทศจีนจะปิดสนามบินอู่ฮั่น และวันนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัส ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม