“ชุมสาย” ย้ำทนายความต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชน อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563 ) เป็นวันทนายความ มีการจัดกิจกรรมวันทนายความเป็นประจำทุกปีทั่วประเทศ ซึ่งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมี 5 เสาหลักคือ ศาล อัยการ ตำรวจ ราชทัณฑ์ และทนายความ โดยสี่เสาแรกเป็นบุคลากรภาครัฐ แต่ทนายความเป็นเพียงเสาเดียว ที่เป็นบุคลากรภาคประชาสังคม มีภารกิจสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมภาคประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้มีอรรถคดี ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และกระจายอยู่ทั่วประเทศ ต้องถือว่าใกล้ชิดประชาชน และประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากที่สุด หากไม่มีทนายความ กระบวนการยุติธรรมย่อมเดินไปไม่ได้ และในหลายคดีทนายความก็ได้มีส่วนช่วยในการ ทำให้สังคมเกิดการปรองดอง สมานฉันท์ โดยการแสวงหามาตรการในการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางคดีในสังคม อันเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ทำให้สังคมเกิดสันติสุข

ปัจจุบันทนายความทั่วประเทศมีประมาณ 80,000 คน โดยเฉะาะมีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และทราบว่าในอนาคตอันใกล้ จะมีทนายความประจำโรงพักเพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนทั่วประเทศ

“ในฐานะที่เป็นทนายความ ผมอยากให้รัฐบาล และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาทนายความในฐานะองค์กรวิชาชีพภาคประชาสังคมในด้านยุติธรรมในมิติต่างๆ มากขึ้น เช่นการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งค่าวิชาชีพ การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการอำนวยความยุติธรรมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ทางความยุติธรรมของประชาชน ตลอดจนอยากให้ องค์กรด้านยุติธรรมภาครัฐทั้งระบบ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้การทำงาน ระหว่าง บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ และภาคประชาชน เกิดความ คล่องตัวในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมากขึ้น

“ทนายความเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่พึ่งทางความยุติธรรมภาคประชาชน ใกล้ชิดความทุกข์ร้อนของประชาชนและกระจายอยู่ทั่วประเทศ หากใช้กลไกนี้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดความยุติธรรมต่อประชาชนในภาพรวมเป็นอันมาก” นายชุมสายฯ กล่าวทิ้งท้าย

บทความก่อนหน้านี้2 คู่หู “เอกชัย-โชคชัย” วางหรีดหน้าบก.ทบ. จี้ “อภิรัชต์” ลาออก รับผิดชอบเหตุกราดยิงโคราช
บทความถัดไปปชป. เดินหน้าต่อเนื่อง…ติดอาวุธให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ เชิญผู้ก่อตั้งเครือ MK สุกี้ “ฤทธิ์ ธีระโกเมน” และนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมติดปีกให้ Startup & SMEs