ม.วลัยลักษณ์ยัน การเข้าร่วมกิจกรรมของนศ.เป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

จากกรณีที่สหภาพนิสิตฯ ออกแถลงการณ์ เรื่องจุดยืนต่อกรณีการคุกคามนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าว ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ถึง “ประธานสภานักศึกษา” ระบุว่า จากประเด็นในสื่อออนไลน์กรณีที่กล่าวถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่ง ไล่ ลุง มวล.” นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ไม่มีเจตนาให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งให้มีการยกเลิกข้อตกลงของกลุ่มไลน์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกประการที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา และให้นักศึกษาทุกคนกลับสู่สถานภาพเดิม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้เชิญมาว่ากล่าวตักเตือนและกำชับให้ระมัดระวังไม่ให้กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลดังกล่าวอีก ส่วนการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาให้กระทำได้เฉพาะการใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาเท่านั้น และมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อเป็นการรรักษาสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจะกำกับ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานการเคารพสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความห่วงใยและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการปฏิบัติงานที่จะขัดต่อสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด และจะกำกับมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

บทความก่อนหน้านี้‘หนองคาย’ น้ำโขงลดต่ำ ‘พันโขดแสนไคร้’ แห้งเดินได้เกือบถึงฝั่งลาว
บทความถัดไป‘สุริยะ’ ชง ครม.อนุมัติหมื่น ล.ช่วยชาวไร่อ้อย ชาวไร่กังวลแล้งกดผลผลิตอ้อย