ส.ว.เสียงแตก! ‘เสรี’ โดดค้าน โควต้าส.ว.นั่งกมธ.แก้รธน. ชี้ ญัตติของส.ส. ก็ควรให้เขาทำ

“เสรี” ค้าน โควต้าสว.นั่งกมธ.แก้รธน.สภาล่าง ถาม จะส่งคนไปร่วมทำไมไม่ผ่านวิปวุฒิฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่ส.ว.ได้รับโควต้าจากรัฐบาลให้ดำรงตำแหน่งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรว่า ตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากส.ว.ควรวางบทบาทของตนเองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือ การตรวจสอบ ถ่วงดุล การทำงานของสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งประเด็นเรื่องการตั้งกมธ.ศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นญัตติที่ส.ส.เสนอ ดังนั้น ควรให้ส.ส.เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนส.ว.หากจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรทำเพียงแค่เป็นฝ่ายติดตามเท่านั้น นอกจากนี้หากสภาหรือรัฐบาลพิจารณาตามโควต้าให้ อาจติดเงื่อนไขว่าด้วยระเบียบข้อบังคับที่จะใช้กับการปฏิบัติดังกล่าว เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ให้สิทธิสมาชิกของอีกสภาเข้าไปร่วมในกมธ.ของอีกสภา ที่สำคัญ หากส.ว.ที่ได้รับโควต้าจากรัฐบาลจริง ก็ควรนำเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.กิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่

บทความก่อนหน้านี้‘สมศักดิ์’ เย้ย ส.ว.รำวงตั้งกมธ.แก้รธน.ไปก็เท่านั้น ย้อน ใครจะมาทุบหม้อข้าวตัวเอง
บทความถัดไปลอยกระทง คนห่วงค่าครองชีพไม่กล้าใช้เงิน! คาดหดตัว 2.3%