ระเบียบรัตน์ หัวโต๊ะถกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข วางแผนงานปี63 เพิ่มประสิทธิภาพ

ระเบียบรัตน์  เรียกประชุมกรรมการบริหารสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข เพิ่มประสิทธิภาพงานสมาคมฯ ปี ๒๕๖๓

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๒ สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ได้ดำเนินงานด้านต่างๆของสมาคมฯ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานของสังคม อย่างเต็มที่ ส่วนงานที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ เป็นงานที่ทำต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๒ แต่จะเพิ่มความเข็มข้นขึ้นทั้งงานด้านเด็ก สตรี เยาวชนและผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งงานอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว และสังคม เพื่อทำให้ปัญหาต่างๆ ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมลดลง โดยในการทำงานสมาคมฯ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชน

นางระเบียบรัตน์ ฯ เปิดเผยในตอนท้ายสุดว่า ในปีนี้มีแผนจะปรับปรุงกระบวนการรับผู้ร้อง หรือเคส เพื่อให้สามารถรองรับปัญหาที่ผู้ร้องหรือเคส ที่ติดต่อสมาคมฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น การโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษา ให้สามารถติดต่อสื่อสารและขอรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตนเองในฐานะนายกสมาคมฯ จะลงมารับเคสด้วยตนเองและจัดเวรนักสังคมสงเคราะห์ รอรับให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งจะเพิ่มจำนวนทนายความอาสา นักจิตวิทยาอาสา เพื่อช่วยเหลืองานด้านการรับเรื่อง การให้คำปรึกษา และงานกฎหมาย ซึ่งหากใครมีปัญหาความเดือดร้อนด้านครอบครัว ในวันนี้ก็สามารถติดต่อสมาคมฯ ผ่านเฟสบุ๊กของสมาคมฯ หรือผ่านทางโทรศัพท์ของสมาคมฯ ที่หมายเลข 02-156-9716 หรือ 085- 539 5979 หรือเดินทางเข้ามาปรึกษาด้วยตัวเองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หาทางออกให้ ส่วนการให้ความช่วยเหลือ ก็ได้ดำเนินการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้มาขอรับบริการ ทั้งการให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ย และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่ผู้ขอความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ชำระตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำคดีของทนายความ ค่าน้ำมันรถ และอื่นๆ ผู้รับบริการไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

บทความก่อนหน้านี้เจ้าสัว ซี.พี. เข้าทำเนียบร่วมประชุมหารือนายกฯไทย-จีน
บทความถัดไปเมอร์คิวรี่ : ปิดฉากระทึกศึก “ไทยลีก 2019” บทสรุปแห่งการชิงชัยสุดดราม่า