ป.ป.ช.เรียก ‘ศรีสุวรรณ’ สอบ ปมยื่นร้องเตาเผาขยะ กทม.มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า หลังจากสมาคมฯได้เคยยื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. กรณีผู้ว่า กทม. กับพวกมีการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบิดดิ้ง วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการมูลค่า 13,140 ล้านบาท อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 นั้น ล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือเชิญสมาคมฯให้ไปให้ถ้อยคำพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ตามความในมาตรา 34 ประกอบมาตรา 50 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี ซึ่งการไต่สวนเบื้องต้นตามกฎหมายต้องดําเนินการให้เสร็จ และจัดทํารายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

“ปัญหานี้สมาคมฯได้ยื่นร้องเรียน ป.ป.ช.ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 และยื่นคำร้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยกล่าวหา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายชาตรี วัฒนาเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เนื่องจากพบข้อพิรุธหมายประการ เช่น มูลค่าโครงการอาจเข้าข่ายสูงกว่าความเป็นจริง กระบวนการอาจขัดพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เอกชนผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แห่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงและโดยอ้อม อาจเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ เอกชนผู้ชนะการเสนอราคาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช อาจไม่ได้มีผลงานตามที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ และการจัดทำประชาพิจารณ์ของ กทม.ถูกมองว่ามีสองมาตรฐาน หรือไร้มาตรฐาน หาก ป.ป.ช.วินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของสมาคมฯ ก็จะสามารถส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องไปยังศาลอาญาเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป” นายศรีสุวรรณ

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์ : อสังหาริมทรัพย์ไทยแก้ไขเรื่องเดิม ด้วยวิธีเดิมได้อีกหรือไม่?
บทความถัดไปจิตต์สุภา ฉิน : ดูคลิปมากไปไม่ใช่แค่เสียเวลา