“จักรทิพย์” เซ็นคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ 12 )พ.ศ.2562 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัย อำนาจตามความในมาตรา4(38) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งดังต่อไปนี้

บทความก่อนหน้านี้ภาคประชาชนสงขลา ชุมนุมหน้ากงสุลอินโดฯ ร้องได้รับผลกระทบฝุ่นควันจากไฟป่า
บทความถัดไป“ประยุทธ์” เงียบใส่สื่อ ปม “สมคิด” เหน็บ “นายกฯเทวดา” อนุทินโดดป้อง พ้อทำก็ด่า ไม่ทำก็ด่า