ศธ.ดีเดย์ใช้หลักสูตรกัญชาปี’63 นำร่องกศน. เล็งต่อยอด ‘ป.ตรี’

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ ว่า อยู่ระหว่างการยกร่างหลักสูตร โดยจะยังไม่นำไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบื้องต้นจะเริ่มใช้กับนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก่อน โดยจะจัดการศึกษาในภาคปฏิบัติ คือ ควบคุมคุณภาพของผู้เรียนตลอดหลักสูตร จากนั้นจะคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมเพื่อเป็นเครดิตในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า ขณะนี้การยกร่างหลักสูตรกัญชาฯ มีความคืบหน้าไปมาก โดยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี และชีววิทยา เน้นการนำไปใช้บำบัดรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ที่ผ่านมา กศน.มีความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน และดูแลระวังรักษาไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย ดังนั้นกรณีหลักสูตรกัญชา ก็จะนำไปปรับใช้ในการดูแลประชาชนในชุมชน ส่วนจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรระยะยาวนั้น ต้องรอทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สรุปความชัดเจนอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงในช่วงปี 2563
“การจัดการเรียนการสอน จะเน้นสร้างความเข้าใจ และนำผลไปใช้ทางการแพทย์ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชน เบื้องต้นจะเริ่มจากกลุ่มที่เรียนเรื่องการดูแลด้านสุขภาพเป็นหลัก อนาคตหากนักเรียนคนใด สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมเชิงลึกมากขึ้น ก็จะส่งเสริมให้ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ส่วนข้อกังวลเรื่องการนำกัญชาไปใช้ในเรื่องของยาเสพติดนั้น ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องการนำไปใช้ทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพชุมชนซึ่งกศน.เองชัดเจน เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจ โดยอนาคตอาจจะต้องมีการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ที่รอบด้านกับผู้เรียนด้วย” นายศรีชัยกล่าว

บทความก่อนหน้านี้นายกฯ สั่ง ยกระดับบรรเทาภัยพิบัติ 4 จังหวัดอีสาน ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
บทความถัดไปชป.เร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่อง หลังน้ำโขงต่ำกว่าตลิ่ง 2 เมตรเศษ