หอการค้าเข้าพบ ‘อุตตม’ ชง 7 ข้อเสนอขอให้เปิดด่านชายแดนถึงเที่ยงคืนอำนวยความสะดวกรถขนสินค้า

ที่กระทรวงการคลัง นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ และนโยบายว่า หอการค้าฯ เสนอมุมมองข้อเสนอของภาคเอกชนต่อการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ  7 ข้อประกอบไปด้วย 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว เสนอให้มีการจัดตั้งจุดรับคืนภาษีในเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Downtown VAT Refund) เป็นแบบถาวร และออกมาตรการทางภาษีสำหรับการปรับปรุงโรงแรมและห้องพักเก่า (Renovate) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

นายกลินทร์ กล่าวต่อว่า 2. การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอให้ขับเคลื่อนและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (National Single Window) อย่างสมบูรณ์ โดยมีกรมศุลกากรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก และขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน 3. เร่งออกระเบียบปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายกลินทร์ กล่าวต่อว่า 4.การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี อาทิ ด้านการถ่ายลำและผ่านแดน เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็น ASEAN GATEWAY การพิจารณามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี วงเงิน 18,000 ล้านบาท ให้มีผลในทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง  5. การสนับสนุนงบประมาณดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้กรมบัญชีกลางดำเนินโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2563 อาทิ โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

นายกลินทร์ กล่าวต่อว่า 6. การร่วมแก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บภาษีและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยขอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กกร.ร่วมกับกระทรวงการคลัง) 7.การส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดน เสนอให้กรมศุลกากรพิจารณาขยายเวลาเปิด-ปิดด่าน ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถขนส่งสินค้าและแก้ปัญหารถแออัดบริเวณหน้าด่านชายแดน อยากให้ขยายเวลาการเปิดด่านตั้งแต่ 20.00-24.00 น. ประกอบด้วย ด่านช่องสะงำ (ศรีสะเกษ) ด่านสะพานข้ามแม่น้ำแม่สาย (เชียงราย) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 (ตาก) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย) ด่านมุกดาหาร(มุกดาหาร) ด่านช่องเม็ก (อุบลราชธานี) ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม) และด่านท่าลี่ (เลย)

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับข้อเสนอข้างต้น และจะประสานงานและติดตามความคืบหน้าต่อไป คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการชิมช้อปใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาล” นายกลินท์กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้โฆษก “เพื่อไทย” แนะ “ประยุทธ์” รับสภาพ รัฐบาลสนิมเนื้อใน อุดมไปด้วยรัฐมนตรีขัดคุณสมบัติ
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ตรวจราชการนครศรีฯ ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครฯอันเนื่องจากพระราชดำริ