โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย

วันที่ 12 กันยายน 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๑) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน ๗,๘๖๗ ราย ดังนี้

อ่านรายชื่อทั้งหมดได้ ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้กกต.แจง เลือกตั้งใหม่ นครปฐม เขต 5 ไม่ต้องทำไพรมารีโหวต แต่ต้องสรรหาจากสาขาพรรค
บทความถัดไปกมธ.สื่อสารฯ เคาะ ‘กัลยา’ นั่งปธ.ขณะที่ ‘เศรษฐพงค์’ ลั่นตรวจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ปชช.