วิจารณ์แซดล็อกโหวตเลือกส.ว.นั่งกมธ.ตรวจสอบทุจริต… “ปานเทพ-ประมนต์-พะจุณณ์” วืดเก้าอี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ แต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือการโหวตเลือก กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 19 คน ได้แก่ 1.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา 2.น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
3.พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 4.พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ 5.นายธานี อ่อนละเอียด 6.พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร 7.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 8.นางวรารัตน์ อติแพทย์ 9.นายวันชัย สอนศิริ 10.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์

11.น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 12.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 13.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 14.หม่อมหลวงสกุล มาลากุล 15.นายสมเดช นิลพันธุ์ 16.พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา 17.นายสัญชัย จุลมนต์ 18.พล.อ.สำเริง ศิวดำรงค์ และ19.พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข

ทั้งนี้ ประธาน กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ได้แก่ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวิธีการคัดเลือก กมธ. ได้เปิดให้ ส.ว.ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก จากนั้นให้ส.ว.ที่สมัครเข้ามาโหวตชื่อกันอีกครั้ง โดยในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร มีส.ว.สมัครเข้ามาเป็นกมธ.คณะนี้รวม 23 คน จึงมีการโหวตให้เหลือเพียง 19 คน โดยมีส.ว. 4 คน ที่ไม่ได้รับการโหวตเลือก โดยเฉพาะ 3 คนที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามเรื่องการทุจริต คือนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามีใบสั่งจากผู้มีอำนาจในรัฐบาล ส่งส.ว.ในสังกัดเข้ามาร่วมสมัคร 15 คนเพื่อโหวตเลือกสมาชิกในกลุ่มตนเอง เข้ามาเป็น กมธ. เป็นเหตุให้ทั้ง 3 คนไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกมธ.คณะดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : จังหวะ การเมือง ประชาธิปัตย์ กับ ระยะห่าง ต่อ พลังประชารัฐ
บทความถัดไป“กุลิศ”นั่งหัวโต๊ะเร่งสรุปเงื่อนไขบัตรคนจนพลังงานใหม่ ลดซ้ำซ้อนช่วยเหลือตรงจุด