“จุรินทร์”จี้พาณิชย์แอคชั่นตามแผน 10 ภารกิจเร่งด่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังร่วมงานครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ว่า ก้าวต่อไปของการทำงานข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นไปตามกรอบนโยบาย 10 นโยบายหลักที่ได้เคยมอบไว้ในการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงก่อนหน้านี้ ทั้งการดูแลปัญหาปากท้อง และการส่งออก โดยในการประชุมครั้งหน้าให้แต่ละกรมเสนอแผนปฎิบัติ ที่มีแนวทาง กรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบหมายให้ส่งเสริมร้านค้าโชห่วยให้เป็นสมาร์ทโชห่วย หรือการยกระดับโชห่วยที่มีความทันสมัยสามารถแข่งขันกับค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งให้มีการกำหนดจำนวนที่จะพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน  หรือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เน้นการบุกตลาดใหม่ๆ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งดำเนินการเตรียมแนวทางเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้ 4 พืชเกษตรสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม ได้เสนอหลักเกณฑ์และราคาประกันรายได้ปาล์มน้ำมันต่อที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กปน.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเสนอประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน 4 บาทต่อกิโลกรัม และกรอบอนุมัติวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป

” จากนั้นในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะเสนอหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินประกันรายได้ข้าวเปลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเตรียมประชุม 3 ฝ่ายคือภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการประกันรายได้พืชอีก 2 ชนิดคือ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเร็วๆนี้ ส่วนยางพาราเป็นการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอครม.” นายจุรินทร์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“ประวิตร” เมินข้อเรียกร้อง “บีอาร์เอ็น” ปล่อยตัวแนวร่วม ชี้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
บทความถัดไปหญิงหน่อย ต้อนรับอบอุ่น “ฟิล์ม รัฐภูมิ”เข้าเพื่อไทย ขอผนึกกำลังร่วมกัน ทำงานเพื่อปชช.