“เรืองไกร” เปิดปมใหม่ การได้มาซึ่งนายกฯไม่ชอบตามรธน. เหตุ “ชวน” ข้ามขั้นตอน

“เรืองไกร” เปิดปมใหม่ การได้มาซึ่งนายกฯไม่ชอบตามรธน. เหตุ “ชวน” ข้ามขั้นตอน ไม่แบ่งช่วงเสนอชื่อ-ให้ความเห็นชอบ ออกจากกัน เผย เคยทักท้วงแล้ว แต่ไม่ทำ เตรียมร้องอัยการสูงสุด 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า มีประเด็นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม และไม่ว่าปมถวายสัตย์และปมไม่แจงที่มาของรายได้จะแก้ไขอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีผลทำให้รัฐบาลนี้เกิดความชอบขึ้นมาได้

นายเรืองไกรกล่าวว่า ปมใหม่ดังกล่าว มีเหตุมาจากนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วน กรณีการให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2559 ระบุไว้ชัดว่า การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญได้มีการแบ่งขั้นตอนของการเสนอชื่อและการให้ความเห็นชอบออกจากกัน กล่าวคือ ขั้นตอนการเสนอชื่อต้องทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบต้องทำในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเรื่องนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานไว้แล้ว ไม่น่าจะมีการทำผิดพลาดขึ้นมาได้ แต่ก็มีเหตุขึ้นมาจนได้ เพราะเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องดำเนินการให้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อน แต่นายชวนไม่ทำ ทั้งที่มีการทักท้วงแล้ว และมีการรวบขั้นตอนไปทำในที่ประชุมรัฐสภา

นายเรืองไกรกล่าวว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มีหลักฐาน 2 ชิ้น คือ บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ บันทึกการประชุมรัฐสภา ที่ระบุชัดเจนว่า ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อน ไม่มีแต่อย่างใด แต่กลับไปเสนอชื่อและให้ความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งไม่อาจทำได้ เพราะเป็นการข้ามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ และการข้ามขั้นตอนโดยไม่ทำตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ถือเป็นประเด็นใหม่ที่คงทำให้หลายคนรู้สึกเสียวสันหลังกันแล้ว เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักรู้ได้ทันทีว่า การเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดความผิดพลาดแล้วอย่างจัง ทำให้การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เรื่องถวายสัตย์ไม่ครบ เรื่องนโยบายไม่ใส่ตัวเลข จึงเป็นประเด็นรอง

นายเรืองไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องนี้ อาจเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เรือเหล็กจมลงก็ได้ ดังนั้น ตนจะไปร้องที่สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การที่นายชวนไม่ทำตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีคำวินิจฉัยที่ 6/2559 ไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วนั้น จะทำให้การกระทำของนายชวน หลีกภัย ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และการให้ความเห็นชอบพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จะเป็นโมฆะหรือไม่ โดยจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ อาคาร A ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 น.

บทความก่อนหน้านี้“นราพัฒน์” มั่นใจ “บิ๊กตู่” แก้ปมถวายสัตย์ไม่ครบขั้นตอนได้โดยไม่ต้องลาออก
บทความถัดไปคนของโลก : นวน เจีย พี่ชายหมายเลขสองแห่งเขมรแดง