นายกสมาคมกำนันฯหนุนสธ.อัพเกรดอสม.เป็นหมอประจำบ้านไร้ผลกระทบสถานะแพทย์ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) แห่งประเทศไทย เสนอนโยบายการยกระดับ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน หมอประจำหมู่บ้าน และเสนอการปรับเพิ่มค่าตอบแทน อสม. 1.04 ล้านรายทั่วประเทศ จาก 1,000 บาท เป็น 2,500 – 10,000บาท ต่อเดือน ขอเรียนว่าบทบาทหน้าที่ของ อสม.ในฐานะการทำหน้าที่อาสาสมัคร จะไม่ทับซ้อนกับการทำหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจไว้ในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ทำงานตามอำนาจหน้าที่หลายด้าน เพื่อรักษาความเรียบร้อย และเป็นผู้ช่วยนายอำเภอด้านสาธารณสุข ทำหน้าที่ในพื้นที่ชนบทตั้งแต่สมัยโบราณในยุคที่ไม่มีสถานีอนามัย

“ ปัจจุบันแพทย์ประจำตำบลมีค่าตอบแทนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ทำหน้าที่ได้ถึงอายุ 60 ปี มีที่มาจากการคัดเลือกและรับรองของผู้ใหญ่บ้านในตำบลและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่กำหนด ดังนั้นการยกระดับการทำหน้าที่ของ อสม.ในฐานะอาสาสมัคร สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทย์ประจำตำบลได้ ทั้งแนวทางการปลูกกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน และ เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะแพทย์ประจำตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้อำนาจได้ตามประมวลกฎหมายอาญา และ การทำหน้าที่มีการประเมินผลจากฝ่ายปกครองอำเภอตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพียงแต่ปัจจุบันบ้านเมืองมีการพัฒนามากกว่าในอดีตทำให้บทบาทและสถานะของแพทย์ประจำตำบลในบางพื้นที่อาจลดลง แต่ต้องคงสถานะเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ไม่มีการยุบเลิกอย่างเด็ดขาด ” นายยงยศ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กป้อม” ยังไม่ตัดปมการเมือง เหตุระเบิดป่วนกรุงฯ วอนอย่าถามทุกวัน ตอบไม่ได้
บทความถัดไปสำนักนายกฯประกาศแต่งตั้ง “ชาติชาย สุทธิกลม” นั่งกรรมการ ป.ป.ท.