‘บิ๊กป้อม’ มอบนโยบายขรก. ลั่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ได้เท่ากันทั้งประเทศ เป็นไปไม่ได้

“บิ๊กป้อม” ลั่นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อยู่ที่ กก.ไตรภาคีกำหนด ได้เท่ากันทั้งประเทศ เป็นไปไม่ได้ ฝากดูแลฐานราก หลังถูกบ่นเศรษฐกิจไม่แข็งแรง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายรัฐบาลที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูง ว่า ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องระเบิด ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อเกิดเหตุแล้วก็ลำบากที่จะแก้ไข เพราะต้องติดตามตัวผู้ต้องหา สืบสวนสอบสวน ต้องฝากข้าราชการบอกประชาชนให้ร่วมกันดูแล เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ แจ้งเหตุความผิดปกติที่อาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศ ส่วนความมั่นคงจะดูแลภาพรวมในการทำงานร่วมกันทั้งทหาร ตำรวจ มหาดไทย ความมั่นคงอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต้องดูแลสถานที่ราชการ ส่วนด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเน็ตประชารัฐ พัฒนาแอพพลิเคชั่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการติดตั้งศูนย์ข่าวกรอง ซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องเฟคนิวส์

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการเพิ่มพื้นที่ป่า ให้ป่าชายเลนเป็นมรดกโลก แก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราได้ดำเนินการแล้วแต่ยังมีเล็ดรอด ก็ฝากเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วย ส่วนการแก้ปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ทุกหน่วยงานก็ได้ร่วมกันแก้ไข ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามแผนแม่บทและการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อยกระดับการประปาหมู่บ้าน การจัดการน้ำแล้งน้ำท่วมในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และปีนี้น้ำแล้งแต่จะมีฝนตกในช่วงปลายปี จึงต้องเตรียมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีหน้า ฉะนั้น การปล่อยน้ำ ผู้บริหารจัดการน้ำจะต้องปล่อยน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

รองนายกฯกล่าวว่า ด้านแรงงาน ต้องรองรับแรงงาน 4.0 โดยต้องพัฒนาทักษะอาชีพให้คนทุกช่วงวัย รวมทั้งสร้างการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ และในเรื่องค่าแรงจะต้องผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ไม่ใช่ว่าเราจะกำหนดราคาเองได้ แต่ทั้งสามไตรภาคีจะต้องตกลงร่วมกันว่าตรงไหนได้ค่าแรงเท่าไหร่ ไม่ใช่เท่ากันทั่วประเทศซึ่งเป็นไปไม่ได้ รวมทั้งต้องวางระบบบริหารแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนมากให้ถูกต้องกฎหมาย ให้มีที่อยู่และสวัสดิการตามหลักสากล โดยเฉพาะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ยังไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวมาใช้ได้ และเราก็ไม่รู้ว่าแรงงานต่างด้าวที่มีจำนวนมากนั้นจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) และด่านชายแดนจะต้องตรวจสอบ เพราะเรามีปัญหาต้องใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศจำนวนมาก เพราะคนไทยไม่ค่อยทำงาน เลือกอาชีพการทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน ดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ความมั่นคงไม่ปลอดภัยกับประเทศ

พร้อมฝากเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการศึกษาและสังคม ต้องเพิ่มศักยภาพให้ประชาชน มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทุกวันนี้ถูกบ่นว่าเศรษฐกิจฐานรากไม่แข็งแรง จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเศรษฐกิจ ต้องทำให้ฐานรากอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย ขอให้เราร่วมมือร่วมใจประสานงานการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเข้าใจกฎหมาย เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีให้ประเทศมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กป้อม” ยอมรับ เสียท่า การข่าวชายแดนใต้ช่วง 10 ปี
บทความถัดไปปมถวายสัตย์ฯ “ประยุทธ์” เครียดจัด บึ่งกลับทำเนียบ งดเข้าพบ-สัมภาษณ์