‘อิทธิพล’เข้าวธ.วันแรกชูเพิ่มมูลค่าวัฒนธรรม ดี๊ด๊างบฯเพิ่ม40% ยันอีเว้นท์ตัวชี้วัดผลงาน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม กระทรวงวัฒนธรรม( วธ.)นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการวธ. เดินทางเข้าทำงานวันแรก ได้สักการะศาลพระพิฆเนศ  สักการะพระภูมิเจ้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สักการะศาลตายาย สักการะเจ้าที่กระทรวงฯ ณ บริเวณอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ สักการะพระพุทธรูป ณ ศูนย์การประชุมวธ.ชั้น 8 ก่อนเข้าสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี ชั้น 7 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการวธ.ให้การต้อนรับ โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า การทำงานจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ให้มีความสามัคคี ร่วมกันขจัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนของงานวัฒนธรรมนั้น ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญ เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมต่อยอดทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ ผนวกเทคโนโลยีมาใช้ให้คนไทยและประชาคมโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคต มีการส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีค่าทางจิตใจ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคีปรองดอง ให้ประเทศไทยมีความน่าอยู่น่าท่องเที่ยว

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า นโยบายของวธ.จะเป็นตัวแทนประชาชนในการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้บริหารจากพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศชัดเจนว่าขอให้ทุกคนให้รักกัน เชื่อมั่นในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญ ลดช่องว่างความแตกต่างทางความคิด ช่องว่างระหว่างวัย นำด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ให้เกิดความแตกแยกทำให้การขับเคลื่อนประเทศล่าช้าหรือมีอุปสรรคจากความไม่เข้าใจกัน โดยวัฒนธรรมจะเป็นจุดดึงดูดให้คนได้สนใจในเรื่องเดียวกัน ในเรื่องที่เป็นบวก ทัศนคติที่ดี

“ในการบริหารงานของผมจะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทั้งในงานที่ได้ทำมาแล้ว รวมถึงงานปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยง กับหลายกระทรวง ที่จะเข้ามาหล่อหลอมทำให้งานสอดประสานไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น อย่างมีมารยาททางการเมือง รวมถึงดูในเรื่องของการใช้งบประมาณ แต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อน  ลดงบประมาณในภารกิจที่คล้ายกับกระทรวงอื่น โดยในครั้งนี้จะดำเนินการตามกรอบคำของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวธ. ได้เสนอของบฯ จำนวน 14,000 ล้านบาท จากปีงบฯ2562 อยู่ที่ 9,100 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากกว่า 40%   ซึ่งขอไปดูรายละเอียดว่า โครงการที่ทำคำขอ ลักษณะกิจกรรมตรงกับการดำเนินการของกระทรวงอื่นหรือไม่  ร่วมถึงต้องการหารือระหว่างกระทรวงด้วย โดยอยากให้มีการใช้งบฯ ให้มีความคุ้มค่าที่สุด “รัฐมนตรีว่าการวธ.

ผู้สื่อข่าวถามว่า วธ. ถูกจับตาในเรื่องการจัดอีเว้นท์ งบฯที่เพิ่ม40% จะนำมาใช้ในส่วนใด   นายอิทธิพล กล่าวว่า ลักษณะของภารกิจและภารกิจ เป็นลักษณะการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดังนั้นการจัดกิจกรรมเผยแพร่จึงเป็นตัวชี้วัดผลงานที่ต้องทำ แต่จะดูให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม

ถามต่อว่า กังวลหรือไม่ ที่มาอยู่ในพื้นที่งาน ที่เป็นนามธรรม   รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวว่า  จริงๆ แล้วงานวธ. สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นมรดกของชาติ ศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงานเหล่านี้ นำจิตนาการ แนวคิดทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่วนนี้จะตรงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่เน้นส่งเสริมการดำรงชีวิต ซึ่งเรื่องวัฒนธรรมอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน  เพราะฉะนั้นความเป็นนามธรรมที่อาจจะอยู่ในบางแขนงก็จะถูกนำมาแปลงให้เข้าใจง่าย และจับต้องได้มากขึ้น  นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กตู่” ยังไม่เคาะ “โฆษกรัฐบาล” คาดพิจารณาหลังแถลงนโยบาย ด้าน “นฤมล” บอก ยังไม่ทราบเรื่อง ยังไม่มีใครทาบ
บทความถัดไป“วิษณุ” ชี้ คดี “ฟิลลิป มอร์ริส” ยังไม่จบ คดีอาญายังอยู่ในศาลไทย หลัง WTO ฟันไทยผิด