ตัวแทนคณะร่วมฝ่ายค้านฯ “เพื่อชาติ” ลั่นเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชน ร่วมแก้รธน.ให้เป็นประชาธิปไตย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติเผยว่า เนื่องในวันสถาปนารัฐประชาธิปไตยไทย 24 มิถุนายน และรำลึกถึงธรรมนูญการปกครองชั่วคราวฉบับแรก ตัวแทน “คณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” ทั้งสองของพรรคเพื่อชาติซึ่งคือตนเอง และนายสราวุธ ยุติโยธิน อดีตผู้สมัคร สส. เขต 2 กทม. ภาษีเจริญ- ตลิ่งชัน พรรคเพื่อชาติ จะมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อทำความเข้าใจกับปชช. ให้ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและ ปชช. อีกทั้งช่วยกันหยุดมรดกคำสั่ง ประกาศ กฏหมาย ที่กดขี่ประชาชนของ คสช. ให้หมดไป เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ที่รัชกาลที่ 7 ทรงประกาศเมื่อครั้งสละราชสมบัติว่า “…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร….”

ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี 2560 ที่ คสช. ร่างเพื่อ คสช. เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างเพื่อผลประโยชน์ของคสช. ไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร์ ตรงนี้ฝ่ายสนับสนุนสืบทอดอำนาจอย่ามาอ้างว่ารัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ เพราะหลักฐานผู้คนที่ทำการรณรงค์ต้านการลงประชามติถูกดำเนินคดีด้วยศาลทหารมีจำนวนมาก ผู้ช่วยหาเสียงหลักของพรรคเพื่อชาติทั้งสองคือคุณยงยุทธ ติยะไพรัช และคุณจตุพร พรหมพันธุ์ ก็โดนดำเนินคดีศูนย์ปราบโกงประชามตินี้เช่นกัน แม้แต่ประชาชนที่มาถ่ายภาพกับศูนย์ปราบโกงประชามติศาลทหารก็ได้ตัดสินลงโทษทั้งจำคุกและปรับ อย่างกรณีที่ศาลทหารจังหวัดอุดรธานีตัดสินลงโทษประชาชน 20 คนที่มาถ่ายรูปกับป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติด้วยการปรับ 2,500 บาท จำคุก 1 เดือน 15 วัน และในอีกหลายจังหวัดทั้ง สกลนคร หนองบัวลำภู ลำปาง พะเยา แพร่ ราชบุรี ระยอง ฯลฯ ประชาชนที่รณรงค์ต้านการทำประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 ก็โดนดำเนินคดีเช่นกัน

“ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญที่ผลิตขึ้นมาจากวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์สืบอำนาจของกลุ่ม คสช. เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเอาเปรียบประชาชนทั้งชาติ ในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อชาติทั้ง 2 คน ที่เข้าร่วมใน“คณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ เป็นประธาน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นเลขานุการ เราจะลงพื้นที่ไปประสานกับประชาชนในทุกภาคส่วน ในประเด็นหลักที่สำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หยุดมรดก ประกาศ คำสั่ง กฏหมายของ คสช. ที่กดขี่คนร่วมชาติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของ คสช. และคณะเพียงฝ่ายเดียว” โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวทิ้ง