สธ.ร่วมมือพัฒนานโยบายสุขภาพ-งานวิจัย 6 ปท.เอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการบริหารของ Asia Pacific Observatory (APO) on Health Systems and Policies ครั้งที่ 9 และการประชุมคณะกรรมการบริหารของ APO on Health Systems and Policies ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก คุนซาน มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นคณะกรรมการบริหาร Asia Pacific Observatory (APO) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับบทบาทของ APO ให้พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้กำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น และการคัดเลือกสถาบันวิชาการ 3 กลุ่ม และมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อมาทำงานร่วมกับ APO ระหว่างปี 2562-2564 ทั้งนี้ มีกลุ่มสถาบันวิชาการของไทย ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ หรือ International Health Policy Program (IHPP) นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สถาบันวิชาการของไทยจะได้เสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยกับประเทศสมาชิก APO

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า สำหรับ Asia Pacific Observatory (APO) ก่อตั้งในปี 2554 มีหน้าที่หลักในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายและระบบสุขภาพของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ดังกล่าวพัฒนานโยบายสุขภาพ เพื่อการบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประเทศสมาชิก ซึ่งเน้นการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ เป็นข้อมูลให้ผู้กำหนดนโยบายนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ โดยในปัจจุบันมีสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิจิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และยังได้รับความร่วมมือจากเขตการปกครองฮ่องกง ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก และสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกด้วย

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ตั้งคกก. วิจัย “กัญชา” ใช้ทางการแพทย์วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพจิต
บทความถัดไปโฆษกกลาโหมรีบแจง บริบทไทย ไม่เหมือนฮ่องกง ปลุกม็อบลงถนนไม่ได้