ป.ป.ช.เปิดทรัพย์ อดีต สนช.พ้นตำแหน่ง 2 ราย ‘ดิสทัต’รวยขึ้น 43 ล้าน ‘อนุมัติ’ ส.ว.ใหม่อู้ฟู่

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์อดีต สนช.พ้นตำแหน่งรวยขึ้น 43 ล้าน ส.ว.ใหม่อู้ฟู่ขึ้นมาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(ป.ป.ช.) ทำการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายดิสทัต โหตระกิตย์ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 2.นายอนุมัติ อาหมัด พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 โดยรายการทรัพย์สินและหนี้สินขของนายดิสทัต และนางอารณี คู่สมรส รวมถึง ด.ช.อดิทัต บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 205,664,904 บาท โดยที่ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้ ในส่วนของนายดิสทัต เป็นเงินฝาก 10,924,297 บาท เงินลงทุน 9,263,545 บาท ที่ดิน 74,892,523 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 66,931,250 บาท ยานพาหนะ 2,040,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,179,300 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 11,173,000 บาท รวมทรัพย์สิน 178,403,916 บาท

ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินฝาก 426,115 บาท สิทธิและสัมปทาน 78,622 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 1,950,000 บาท รวมทรัพย์สิน 2,545,737 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 24,806,250 บาท รวมทรัพย์สิน 24,806,250 บาท

อย่างไรก็ตามทรัพย์สินอื่นของนายดิสทัต และคู่สมรสนั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องลายคราม อาทิ บลูแอนด์ไวท์ ชุดสีกุหลาบ ลายผีเสื้อและพื้น ชุดน้ำชาสีชมพู ลายดอกไม้ เบญจรงค์ ลายมังกร ลายสุโขทัย , คริสตัลโบราณ , เครื่องประดับ,นาฬิกา ,งาช้างคู่ โดยเครื่องประดับหลายชิ้นที่ระบุไว้ว่าไม่ทราบราคาเนื่องจากได้รับเป็นมรดก

เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อปี 2557 นายดิสทัต แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 162,513,190 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,734,446 บาท เท่ากับว่านายดิสทัต มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 43,151,714 บาท

รายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอนุมัติ และนางคาโล คู่สมรส ทรัพย์สินทั้งสิ้น 345,409,270 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยที่ไม่มีหนี้สิน ทั้งนี้เป็นทรัพย์สินของนายอนุมัติ ทั้งสิ้น 258,257,315 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์ โดยระบุว่าเป็นเงินฝาก 16,627,545 บาท และ 15,475,746 ฮ่องกงดอลล่าร์ เงินลงทุน 116,724,437 บาท เงินให้กู้ยืม 1,200,000 บาท ที่ดิน 89,336,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,173,433 บาท ยานพาหนะ 17,685,900 บาท สิทธิและสัมปทาน 275,000 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 7,235,000 บาท

ในส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสเป็นเงินฝาก 5,119,898 บาท เงินลงทุน 200,000 บาท ที่ดิน 52,381,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,111,596 บาท ยานพาหนะ 692,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,007,461 บาท ทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทไป) 19,640,000 บาท รวมทรัพย์สินของคู่สมรส 87,536,016 บาท

อย่างไรก็ตามทรัพย์สินอื่นของนายอนุมัติ และคู่สมรสนั้นส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ อาทิ แหวนเพชร แหวนพลอย เข็มกลัดเพชร เข็มกลัดมุก กำไลทองคำ กำไลเพชร กำไรพลอย จี้ทับทิม จี้เพชร จี้ไข่มุก สร้อยคอชุด , ทองคำแท่ง , นาริกาหรู , ปืน ออโตเมติก .45

เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อปี 2557 นายอนุมัติ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 337,878,305 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 35,350 บาท เท่ากับว่านายอนุมัติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 7,530,965 บาท + 15,475,746 ดอลล่าร์ฮ่องกง ทั้งนี้ ล่าสุดนายอนุมัติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ส.ว.มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้5 ปี คสช.ปฎิรูป ตร.แท้ง “บุญสร้าง”เปรย “เจ้านายไม่ทำต่อ” บอกไม่อยากปรากฎตัวเพราะถือว่าจบหน้าที่แล้ว
บทความถัดไป‘สเปซเอ๊กซ์’ เลื่อนการปล่อยจรวด ‘ฟาลคอน 9’ เหตุกระแสลมแรง